Usługa Azure Site Recovery w różnych regionach świadczenia usługi Azure

Opublikowano: środa, 14 czerwca 2017

Usługa Azure Site Recovery będzie obsługiwać tryb failover maszyn wirtualnych działających na platformie IaaS Azure. Zestaw funkcji używanych na potrzeby replikacji i odzyskiwania po awarii ze środowiska lokalnego do platformy Azure jest teraz dostępny między różnymi regionami świadczenia usługi Azure. Użytkownik będzie mógł tworzyć plany odzyskiwania i testować tryb failover między regionami oraz replikować aplikacje do dowolnego innego regionu bez konieczności wdrażania dodatkowego oprogramowania czy urządzeń w istniejącej subskrypcji usługi Site Recovery.

Dowiedz się więcej na temat usługi Site Recovery i tej nowej funkcji.

Related feedback