Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dodatki do języka szablonu usługi Azure Resource Manager

Data opublikowania: 11 marca, 2019

Oto kilka nowo wprowadzonych zmian w języku szablonu usługi Azure Resource Manager:

  • Dane wyjściowe wdrożenia obsługują teraz właściwość condition pomagającą uniknąć błędów w czasie wdrażania zasobów warunkowych (dokumentacjaprzykład).
  • Funkcja copy() będzie obsługiwać niebędące obiektami wartości wejściowe ciągu w celu wygenerowania wyniku w postaci tablicy (dokumentacjaprzykład).
  • Funkcja newGuid() będzie generować globalnie unikatowy identyfikator każdorazowo podczas wdrażania szablonu. Ta funkcja nie jest idempotentna i może być używana tylko jako wartość domyślna parametru (dokumentacjaprzykład).
  • Funkcja utcNow() będzie zwracała obiekt dateTime() w formacie UTC, a wartość zwracana może być formatowana przy użyciu standardowych ciągów dotnet. Ta funkcja nie jest idempotentna i może być używana tylko jako wartość domyślna parametru (dokumentacjaprzykład).

Te zmiany są teraz dostępne we wszystkich regionach publicznych.

 

 

  • Features
  • Services