Aktualizacja witryny Azure Portal z grudnia 2018 r.

Opublikowano: czwartek, 6 grudnia 2018

 

W grudniu 2018 r. wprowadzono następujące aktualizacje w witrynie Azure Portal:

Wystąpienia obliczeniowe

  • Zaktualizowane środowisko tworzenia maszyn wirtualnych i zarządzania nimi

Zabezpieczenia

  • Ogólna dostępność mapy sieci usługi Azure Security Center
  • Zaktualizowana strona zasad zabezpieczeń
  • Zaktualizowane środowisko kontroli dostępu (Zarządzanie dostępem i tożsamościami)

Narzędzia do zarządzania

  • Aktualizacje w usłudze Azure Site Recovery

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis w blogu.

 

Related feedback