Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja witryny Azure Portal z kwietnia 2019 r.

Data opublikowania: 02 kwietnia, 2019

Oto lista aktualizacji witryny Azure Portal z kwietnia:

IaaS

 • Ulepszono środowisko tworzenia usługi Azure Managed Disks

 • Używanie znaków innych niż ASCII w nazwach maszyn wirtualnych

Azure Data Explorer

 • Nowe środowisko tworzenia klastrów w trybie pełnoekranowym

Centrum zabezpieczeń

 • Publiczna wersja zapoznawcza: Adaptacyjne wzmocnienie zabezpieczeń sieci

 • Aktualizacje adaptacyjnych kontrolek aplikacji

 • Obsługa wirtualnych sieci równorzędnych

 • zmiany dotyczące wpływu na wskaźnik bezpieczeństwa

Azure Site Recovery

 • Replikacja do dysków zarządzanych

Kontrola dostępu oparta na rolach

 • Nowa karta klasycznych administratorów

Pomoc techniczna

 • Zaktualizowano środowisko żądań obsługi

Inne

 • Aktualizacje usługi Microsoft Intune

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis w blogu.

 • Features
 • Management
 • Services
 • Security