Usługa Azure Policy dla usługi Azure DevOps

Opublikowano: poniedziałek, 24 września 2018

Integracja usługi Azure Policy z usługą Azure DevOps jest teraz dostępna

Usługa Azure Policy obsługuje natywną integrację z usługą Azure DevOps, co umożliwia ujawnienie naruszeń zasad przed wdrożeniem oraz ocenę zgodności z zasadami po wdrożeniu, dzięki czemu deweloperzy mogą zapewnić, że ich aplikacje są zawsze zgodne. Dodatkowo zasady można opracowywać i tworzyć w ramach usługi Azure DevOps w celu wykorzystania jej możliwości kontroli źródła i przechowywania wersji na potrzeby ciągłej iteracji i ciągłego ulepszania.  

Dowiedz się więcej.