Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Policy dla usługi Azure DevOps

Data opublikowania: 24 września, 2018

Integracja usługi Azure Policy z usługą Azure DevOps jest już dostępna

Usługa Azure Policy oferuje natywną integrację z usługą Azure DevOps, aby uwidaczniać naruszenie zasad przed wdrożeniem i ocenę zgodności z zasadami po wdrożeniu, dzięki czemu deweloperzy mogą zapewnić, że ich aplikacja jest zawsze zgodna. Ponadto zasady można pisać i tworzyć w usłudze Azure DevOps, co pozwala wykorzystać jej funkcje kontroli źródła i przechowywania wersji na potrzeby ciągłej iteracji i ulepszania.  

Dowiedz się więcej.

  • Azure DevOps
  • Azure Policy
  • Services

Powiązane produkty