Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla kontenerów teraz obsługuje monitorowanie kontenerów lokalnie i w usłudze Azure Stack

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Usługa Azure Monitor dla kontenerów zapewnia wygodne, gotowe do użytku monitorowanie dla wszystkich klastrów usługi Azure Kubernetes Service (AKS). Masz jednak także klastry Kubernetes działające poza usługą AKS. Dla klientów mających środowiska hybrydowe rozszerzamy teraz obsługę na monitorowanie klastrów Kubernetes lokalnie i w usłudze Azure Stack za pomocą aparatu usługi AKS (w wersji zapoznawczej). Wystarczy zainstalować agenta kontenera wraz z obciążeniami usługi AKS, a będzie można tworzyć alerty i uzyskiwać szczegółowe informacje dotyczące wydajności obciążeń lokalnych w witrynie Azure Portal.

Dowiedz się więcej o monitorowaniu hybrydowej usługi Kubernetes.

Dowiedz się więcej

  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty