Przejdź do głównej zawartości

Dzienniki usługi Azure Monitor — trwa wdrażanie ograniczania zapytań współbieżnych

Data opublikowania: 30 kwietnia, 2020

Aby zagwarantować dostarczanie spójnego środowiska dzienników usługi Azure Monitor dla wszystkich użytkowników, stopniowo jest wdrażany nowy limit współbieżności. Ułatwi to ochronę przed użytkownikami wysyłającym jednocześnie nadmierną liczbę zapytań, co może potencjalnie spowodować przeciążenie zasobów systemowych i wydłużyć czasy odpowiedzi. Niektórzy użytkownicy odczują zmianę natychmiast, a inni w ciągu miesiąca lub dwóch po zakończeniu wdrażania. Zadaniem tych limitów jest ograniczanie tylko takich scenariuszy, które powodują wyjątkowo intensywne użycie zasobów. Te limity nie powinny mieć wpływu na typowe scenariusze użycia. 

Jeśli dla dowolnego użytkownika działa już pięć zapytań, wszystkie nowe zapytania będą umieszczane w kolejce współbieżności poszczególnych użytkowników. Po zakończeniu jednego z uruchomionych zapytań następne zapytanie zostanie pobrane z kolejki i rozpoczęte. Ten scenariusz nie obejmuje zapytań wysłanych na podstawie reguł alertów.

Jeśli zapytanie będzie umieszczone w kolejce przez ponad 2,5 minuty bez uruchomienia, zostanie zakończone z odpowiedzią w postaci błędu HTTP z kodem 429. 

Gdy liczba zapytań w kolejce osiągnie 40, wszelkie dodatkowe zapytania będą odrzucane z kodem błędu HTTP 429. W tej liczbie nie jest uwzględnianych pięć zapytań, które mogą działać jednocześnie.

Jeśli Twoje zapytania będą ograniczane przez nowe limity, weź pod uwagę następujące kwestie:

  • Zoptymalizuj zapytania dziennika.
  • Pulpity nawigacyjne i skoroszyty mogą zawierać wiele zapytań w jednym widoku, co powoduje wygenerowanie szeregu zapytań przy każdorazowym załadowaniu lub odświeżeniu. Rozważ ich rozdzielenie na wiele widoków ładowanych na żądanie.
  • W usłudze Power BI rozważ wyodrębnienie tylko zagregowanych wyników zamiast dzienników nieprzetworzonych.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty