Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych teraz w wersji zapoznawczej w regionie US Gov Arizona

Data opublikowania: 16 czerwca, 2020

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w regionie US Gov Arizona. Jest ona również dostępna w dodatkowych osiemnastu regionach publicznych na całym świecie.

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych monitoruje Twoje maszyny wirtualne platformy Azure i zestawy skalowania maszyn wirtualnych. Analizuje ona wydajność i kondycję Twoich maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux, monitorując ich procesy i zależności od innych zasobów oraz procesów zewnętrznych.

Jako rozwiązanie, Azure Monitor dla maszyn wirtualnych obejmuje obsługę monitorowania wydajności i zależności aplikacji dla maszyn wirtualnych hostowanych lokalnie lub u innego dostawcy chmury. Więcej informacji zawiera dokumentacja usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych.

  • Maszyny wirtualne
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Service Fabric
  • Cloud Services
  • Regions & Datacenters