Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Udoskonalenia usługi Azure Monitor są już dostępne

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Usługa Azure Monitor zapewnia wgląd w pełen stos aplikacji i infrastruktury na platformie Azure i w środowiskach hybrydowych. Obejmuje natywną integrację z platformą Azure i zapewnia spójne, gotowe do użycia funkcje telemetrii i zaawansowane analizy, z możliwością łatwego konfigurowania i zarządzania w dużej skali. Udostępniono kilka udoskonaleń, takich jak:

  • Wersja zapoznawcza usługi Azure Monitor Application Insights w obszarach roboczych dzienników usługi Azure Monitor.
  • Ogólna dostępność usługi Azure Monitor dla usługi Azure Storage i dla usługi Azure Cosmos DB.
  • Wersja zapoznawcza usługi Azure Monitor dla usługi Azure Key Vault i dla usługi Redis Cache.
  • Rezerwacja pojemności i szyfrowanie przy użyciu klucza zarządzanego przez klienta, z dedykowanymi klastrami dzienników usługi Azure Monitor na potrzeby wdrożeń w dużej skali.

Przeczytaj wpis w blogu Co nowego w usłudze Azure Monitor, aby zapoznać się z pełną listą ogłoszeń, i dokumentację usługi Azure Monitor, aby uzyskać więcej informacji.

Przeczytaj blog, aby zapoznać się z pełną listą ogłoszeń

Dowiedz się więcej

  • Azure Monitor
  • Services

Powiązane produkty