Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zdarzenia usługi Azure Maps w usłudze Azure Event Grid

Data opublikowania: 25 lutego, 2019

Usługę Azure Maps można teraz zintegrować z usługą Azure Event Grid, aby można było reagować na zdarzenia geofencingu oraz wysyłać powiadomienia o zdarzeniach do innych usług i wyzwalać procesy podrzędne. Dzięki tej integracji możesz reagować na zdarzenia, gdy zasób wejdzie w obszar geofencingu, wyjdzie z obszaru geofencingu lub gdy zapytanie geofencingu zwróci wynik.

Dowiedz się więcej o reagowaniu na zdarzenia usługi Azure Maps przy użyciu usługi Event Grid 

 

  • Azure Maps
  • Event Grid
  • Features
  • Services

Powiązane produkty