Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Integracja usług Azure Key Vault i Event Grid jest teraz dostępna

Data opublikowania: 19 października, 2020

Usługa Azure Key Vault jest teraz dostępna jako wydawca zdarzeń firmy Microsoft dla usługi Azure Event Grid. Możesz wyzwalać procesy automatyzacji — za pomocą usług Azure Logic Apps, Azure Functions, elementów webhook lub dowolnych innych procedur obsługi — subskrybując zdarzenie zmiany stanu klucza, certyfikatu lub wpisu tajnego przechowywanego w usłudze Key Vault lub po zmianie zasad dostępu usługi Key Vault. Zmiany stanu wpisu tajnego obejmują sytuacje, takie jak zbliżające się wygaśnięcie bądź wygaśnięcie jednego z tych trzech typów lub dostępność nowej wersji.

Schemat zdarzeń usługi Azure Event Grid na potrzeby usługi Azure Key Vault

Wypróbuj za pomocą tego samouczka

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji

  • Key Vault
  • Event Grid
  • Features

Powiązane produkty