Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure IoT Hub Device Provisioning

Data opublikowania: 14 maja, 2017

Usługa Azure IoT Hub Device Provisioning upraszcza proces rejestrowania, umożliwiając organizacjom automatyczne rejestrowanie i aprowizowanie ich urządzeń w usłudze IoT Hub. Jest to bezpieczny i skalowalny sposób oszczędzania czasu i zasobów. Usługa Azure IoT Hub Device Provisioning pozwala na bezdotykowe aprowizowanie we właściwym centrum IoT bez wymagania interwencji człowieka i jest obecnie używana przez wczesnych użytkowników do weryfikowania różnych scenariuszy wdrażania rozwiązań

Dowiedz się więcej na temat automatycznego aprowizowania urządzeń w usłudze Azure IoT Hub.

  • Features