Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Internet Analyzer jest dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Usługa Internet Analyzer jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Umożliwia ona tworzenie raportów o wydajności, opartych na danych i obejmujących wiele punktów końcowych, na potrzeby migrowania oraz dostarczania aplikacji internetowych i zawartości. Usługa Internet Analyzer pozwala podejmować świadome decyzje w zakresie dostarczania aplikacji dzięki testowaniu A/B opcji równoważenia obciążenia między platformą Azure a innymi dostawcami usług w chmurze.  

Osadź klienta usługi Internet Analyzer w swojej aplikacji internetowej i zdefiniuj typ testu A/B, który chcesz przeprowadzić, za pośrednictwem interfejsu API, interfejsu wiersza polecenia lub witryny Azure Portal. Klient umożliwia pomiar opóźnienia między użytkownikami końcowymi aplikacji a zdefiniowanymi punktami końcowymi testu. Dane te pozwalają uzyskać zarówno wgląd w środowisko użytkowników końcowych w Internecie, jak i wskazówki umożliwiające podniesienie wydajności usług platformy Azure.

Dowiedz się więcej

  • Services