Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure HPC Cache jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 18 września, 2019

Usługa Azure HPC Cache rozwiązuje problemy z opóźnieniem między zasobami obliczeniowymi a magazynem w przypadku obciążeń z bardzo dużą liczbą odczytów za pomocą ekonomicznej pamięci podręcznej o wysokiej wydajności obsługującej lokalne urządzenia NAS i usługę Azure Blob. 

Korzystaj z usługi Azure HPC Cache w środowiskach obliczeń wymagających wysokiej wydajności, w których aplikacje wykonują ogromne ilości odczytów plików POSIX. Wersja zapoznawcza usługi HPC Cache obsługuje platformy magazynu za pomocą protokołu NFSv3. Obejmuje to platformy NetApp, Dell EMC Isilon i Azure Blob jako lokalizacje docelowe magazynu. 

Usługa HPC Cache ułatwia użytkownikom efektywniejsze i skuteczniejsze zarządzanie obciążeniami intensywnymi obliczeniowo przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów obliczeniowych platformy Azure do szybkiego skalowania. Usługa HPC Cache, opracowana pod kątem łatwego dostępu z witryny Azure Portal, udostępnia szybką pamięć podręczną plików użytkownikom platformy Azure. 

W okresie zapoznawczym usługa jest dostępna w regionach Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Europa Północna, Europa Zachodnia, Azja Południowo-Wschodnia oraz Zachodnie stany USA 2. 

Dowiedz się więcej

Rejestracja

  • Avere vFXT for Azure
  • Azure HPC Cache
  • Services

Powiązane produkty