Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Functions — obsługa języka Python w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 24 września, 2018

Usługa Azure Functions obsługuje teraz środowisko deweloperskie Python 3.6 w środowisku uruchomieniowym usługi Functions w wersji 2 dla wielu platform. Możesz teraz używać zależności i kodu języka Python w funkcjach systemu Linux oraz utworzyć/opublikować kontener platformy Docker, korzystając z kompleksowego środowiska deweloperskiego (kompilowania, debugowania/testowania i publikowania) wraz z narzędziami lokalnymi, takimi jak interfejs wiersza polecenia usługi Functions i program VS Code.

Dowiedz się więcej.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Services

Powiązane produkty