Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Integracja usługi Azure Functions z dziennikami usługi Azure Monitor jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 05 listopada, 2019

Korzystając z integracji z dziennikami usługi Azure Monitor, możesz teraz wysyłać dzienniki hosta usługi Azure Functions (generowane przez system) i dzienniki aplikacji (generowane przez użytkownika) do obszaru roboczego usługi Log Analytics, konta magazynu lub centrum zdarzeń. Umożliwi to wykonywanie zapytań względem dzienników przy użyciu dzienników usługi Azure Monitor, z możliwością konsolidacji dzienników z różnych zasobów w tym samym obszarze roboczym. Po przesłaniu danych do obszaru roboczego można je analizować za pomocą zapytań w celu szybkiego pobierania, konsolidowania i analizowania zebranych danych — w tym za pomocą usług do analizy innych firm — lub ustawiać reguły alertów.

Dzienniki usługi Azure Monitor

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Azure Monitor
  • Features
  • Services