Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Firewall Manager (odświeżona wersja zapoznawcza)

Data opublikowania: 19 lutego, 2020

Usługa Azure Firewall Manager (wersja zapoznawcza) oprócz wdrożeń usługi Azure Firewall w koncentratorach wirtualnej sieci WAN (nazywanych również bezpiecznymi koncentratorami wirtualnymi) obsługuje teraz także wdrożenia usługi Azure Firewall w sieciach wirtualnych (nazywanych również sieciami wirtualnymi koncentratora). Usługa Azure Firewall Manager (wersja zapoznawcza) została pierwszy raz zaprezentowana na konferencji Ignite 2019. Jest to usługa służąca do zarządzania zabezpieczeniami sieciowymi, która umożliwia centralne zarządzanie zasadami zabezpieczeń i trasami dla obwodów zabezpieczeń opartych na chmurze. Ułatwia ona zespołom IT w przedsiębiorstwach centralne definiowanie zasad zapory na potrzeby filtrowania ruchu przez wiele zapór usługi Azure Firewall. Wystąpienia usługi Azure Firewall mogą obejmować różne subskrypcje i regiony platformy Azure w architekturze gwiazdy, co ułatwia zapewnienie ładu i ochrony ruchu. Ponadto umożliwia zwiększenie elastyczności operacji DevOps dzięki możliwości zaimplementowania pochodnych lokalnych zasad zabezpieczeń zapory w różnych organizacjach.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Firewall Manager

Przeczytaj dokumentację usługi Azure Firewall Manager

  • Azure Firewall
  • Services

Powiązane produkty