Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Event Grid, filtrowanie zaawansowane — publiczna wersja zapoznawcza

Data opublikowania: 31 października, 2018

Teraz w usłudze Event Grid dostępne jest filtrowanie atrybutów ładunków danych, można więc filtrować zdarzenia przed ich przetworzeniem. Pozwala to też odciążyć logikę aplikacji przez filtrowanie poza nią, dzięki czemu aplikacje przetwarzają tylko te zdarzenia, które muszą. Dostępne jest też filtrowanie typów, co pozwala traktować właściwości zdarzeń jako pola z typami, zamiast tylko porównywać wartości ciągów.

Dowiedz się więcej.

  • Event Grid
  • Services

Powiązane produkty