Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure DNS: Przedstawiamy automatyczne delegowanie stref podrzędnych

Data opublikowania: 01 września, 2020

Nowa aktualizacja wydana jako ogólnie dostępna we wszystkich chmurach, ułatwiająca tworzenie stref podrzędnych, które można łatwo dołączyć do stref nadrzędnych. Tę aktualizację wprowadzono wprost na podstawie opinii klientów, w których prosili oni o zmianę procesu dołączania strefy podrzędnej do jej strefy nadrzędnej tak, aby był on bardziej przyjazny. Przed tą wersją, gdy klienci tworzyli nowe strefy podrzędne, dodawali rekordy zasobów do nowo utworzonej strefy, ale często zapominali o dodaniu złożonych rekordów serwerów nazw z powrotem do strefy nadrzędnej, co powodowało niepowodzenia rozpoznawania nazw podczas próby przetestowania nowo utworzonej strefy. 

W tej aktualizacji dodano opcję oznaczenia nowej strefy jako strefy podrzędnej istniejącej strefy w usłudze Azure DNS (zobacz ilustrację). W przypadku wybrania tej opcji rekordy serwerów nazw strefy podrzędnej będą automatycznie wypełniane w strefie nadrzędnej, dzięki czemu nie trzeba wykonywać czterech dodatkowych kroków.

Istnieją dwa sposoby tworzenia nowych stref podrzędnych. Można skorzystać z naszej strony „Tworzenie strefy DNS” lub ze strony rekordu zasobu strefy nadrzędnej

forupdatespage

Aby uzyskać krótkie objaśnienie sposobu tworzenia stref podrzędnych, zapoznaj się z naszym przewodnikiem-samouczkiem.

  • Features
  • Services