Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Rekordy aliasów usługi Azure DNS są ogólnie dostępne

Data opublikowania: 24 września, 2018

Usługa Azure DNS udostępnia teraz nową funkcję: rekordy aliasów. Ta funkcja umożliwia mapowanie rekordów systemu DNS na profil usługi Azure Traffic Manager lub zasób publicznego adresu IP tak, aby strefa DNS śledziła zmiany adresów IP skojarzonych z tymi zasobami. Ponadto mapowanie rekordu wierzchołka strefy (katalog główny strefy, na przykład: contoso.com) na profil usługi Azure Traffic Manager umożliwi Ci hostowanie aplikacji o zrównoważonym obciążeniu systemu DNS w wierzchołku strefy.

Odwiedź stronę produktu usługi Azure DNS.

Dowiedz się więcej

  • Azure DNS
  • Services

Powiązane produkty