Rekordy aliasów usługi Azure DNS są ogólnie dostępne

Opublikowano: poniedziałek, 24 września 2018

Dostępna jest nowa funkcja usługi Azure DNS: rekordy aliasów. Ta funkcja umożliwia mapowanie rekordów DNS na profil usługi Azure Traffic Manager lub zasób publicznego adresu IP w taki sposób, aby strefa DNS śledziła zmiany adresów IP powiązanych z tymi zasobami. Ponadto mapowanie rekordu wierzchołka strefy (najwyższego poziomu strefy, na przykład: contoso.com) na profil usługi Azure Traffic Manager umożliwi hostowanie aplikacji z równoważeniem obciążenia DNS na wierzchołku strefy.

Odwiedź stronę produktu Azure DNS.

Dowiedz się więcej

  • System DNS Azure
  • Services
  • Microsoft Ignite