Przejdź do głównej zawartości

Wycofanie interfejsu API płaszczyzny sterowania usługi Azure Digital Twins w wersji zapoznawczej (2020-03-31)

Data opublikowania: 03 lutego, 2023

W dniu 2 maja 2023 r. interfejs API płaszczyzny sterowania usługi Azure Digital Twins 2020-03-01-preview zostanie wycofany. Przed tą datą przeprowadź migrację do najnowszej, ogólnie dostępnej i stabilnej wersji interfejsu API (2022-10-31), która oferuje więcej możliwości, w tym połączenia bazy danych szeregów czasowych i tożsamości zarządzane.

Wymagana akcja

Aby uniknąć zakłóceń w działaniu usługi, należy pamiętać o następujących zmianach podczas migracji do najnowszej, ogólnie dostępnej i stabilnej wersji interfejsu API (2022-10-31) do 2 maja 2023 r.:

 • Punkty końcowe usługi EventHub: Punkty końcowe usługi EventHub zmieniły się odpowiednio z „connectionString-PrimaryKey” i „connectionString-SecondaryKey” na „connectionStringPrimaryKey” i „connectionStringSecondaryKey”; tj. łącznik „-” został usunięty.
 • Odpowiedź interfejsu PATCH API została zmieniona z synchronicznej na asynchroniczną: Interfejs PATCH API zasobów usługi Azure Digital Twins zwraca teraz wartość „202 Zaakceptowano” (zamiast „200 OK”), ponieważ aktualizacja zostanie ukończona asynchronicznie. Użytkownicy mogą śledzić stan aktualizacji za pomocą żądania PUT.

Zalecamy, aby użytkownicy dotkniętych powiązanych zestawów SDK interfejsu API 2020-03-01-preview zaktualizowali je do najnowszej wersji i postępowali zgodnie z dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi migracji ze starego do nowego zestawu Azure SDK.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tym przewodnikiem dotyczącym migracji z wycofywanego interfejsu API płaszczyzny sterowania 2020-03-01-preview do najnowszego, ogólnie dostępnego i stabilnego interfejsu API oraz skojarzonych z nim zestawów SDK.

Opcje pomocy technicznej

Jeśli masz plan pomocy technicznej i potrzebujesz takiej pomocy, utwórz wniosek o pomoc techniczną. Na stronie portalu wystąpienia usługi Azure Digital Twins wybierz pozycję „Nowy wniosek o pomoc techniczną” na karcie „Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów”:

 1. W obszarze Typ problemu wybierz pozycję Problem techniczny.
 2. W obszarze Subskrypcja wybierz swoją subskrypcję.
 3. W obszarze Usługa wybierz pozycję Moje usługi, a następnie wybierz usługę Azure Digital Twins.
 4. Wybierz zasób platformy Azure, dla którego tworzysz wniosek o pomoc techniczną.
 5. W obszarze Podsumowanie wpisz opis problemu.
 6. W obszarze Typ problemu wybierz pozycję Interfejsy API usługi Digital Twins.
 7. W obszarze Podtyp problemu wybierz pozycję Mój problem nie jest wymieniony tutaj.
 • Azure Digital Twins
 • Retirements

Powiązane produkty