Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aplikacja Azure Digital Twins Explorer dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 02 czerwca, 2021

Aplikacja Azure Digital Twins Explorer jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej jako aplikacja internetowa, dostępna w wystąpieniach usługi Azure Digital Twins w witrynie Azure Portal lub explorer.digitaltwins.azure.net. To wizualne narzędzie deweloperskie ułatwia eksplorowanie interfejsów API usługi Azure Digital Twins, co umożliwia weryfikowanie zapytań, modyfikowanie grafu bliźniaczych reprezentacji, odwołania do grafu modelu i wiele innych. Baza kodu aplikacji Explorer będzie nadal dostępna w repozytorium GitHub na potrzeby bardziej dostosowanych wdrożeń.

Obejrzyj odcinek Explorer IoT Show.

Zapoznaj się z wpisem w blogu dotyczącym aplikacji Explorer w wersji zapoznawczej.

Przeczytaj dokumentację.

  • Azure Digital Twins
  • Features

Powiązane produkty