Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Defender for SQL jest teraz ogólnie dostępna w bloku Maszyna wirtualna SQL Azure

Data opublikowania: 04 sierpnia, 2021

Nieustanne pracujemy nad dodawaniem kolejnych funkcji do rozszerzenia agenta IaaS dla programu SQL Server i do bloku Maszyna wirtualna SQL, dlatego z radością udostępniamy usługę Azure Defender dla maszyny wirtualnej SQL bezpośrednio z bloku Maszyna wirtualna SQL.

Wcześniej, aby uzyskać dostęp do usługi Azure Security Center i przeglądać najlepsze rozwiązania dotyczące zabezpieczeń baz danych na maszynach wirtualnych z programem SQL Server oraz zarządzać nimi, trzeba było wykonać wiele kroków. Teraz jest to o wiele łatwiejsze, jeśli zarejestruje się w rozszerzeniu agenta IaaS dla bazy danych SQL. Dostęp do całego pakietu Azure Defender można uzyskiwać z tego samego miejsca, z którego zarządza się innymi funkcjami maszyny wirtualnej SQL, takimi jak automatyczne tworzenie kopii zapasowych, licencjonowanie i konfiguracje zabezpieczeń, na przykład integracja z usługą Azure Key Vault.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog społeczności technicznej.

  • Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines
  • Compliance
  • Features
  • Management