Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Database Migration Service — integracja z usługą Azure Migrate w wersji 2

Data opublikowania: 24 lipca, 2019

Integracja narzędzi do migracji danych na platformie Azure i usługi Azure Database Migration Service z centrum usługi Azure Migrate jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Jest to pierwszy krok w kierunku ujednoliconego środowiska migracji na platformie Azure. W tej wersji narzędzie Data Migration Assistant służące do oceny baz danych oraz usługa migracji danych zostały zintegrowane z usługą Azure Migrate. Dzięki temu istnieje jeden widok postępu migracji serwerów i baz danych oraz dostępne są szczegółowe informacje o względnej gotowości serwerów i baz danych migrowanych do chmury.

Dowiedz się więcej o centrum usługi Azure Migrate

Dowiedz się więcej o usłudze Database Migration Service

  • Usługa Azure Database Migration Service (klasyczna)
  • Features