Przejdź do głównej zawartości

Zmiana nazw i identyfikatorów GUID zasobów usługi Azure Database for PostgreSQL i MySQL

Data opublikowania: 12 lutego, 2019

Od 1 kwietnia 2019 r. nazwy i identyfikatorów usługi Database for PostgreSQL i MySQL zmienią się.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian nazw i identyfikatorów GUID znajdują się w poniższej tabeli.

Istniejący identyfikator GUID

Nowy identyfikator GUID

Region

Nazwa usługi

Typ usługi dla istniejącego identyfikatora GUID

Typ usługi dla nowego identyfikatora GUID

Nazwa zasobu

Nazwa produktu dla istniejącego identyfikatora GUID

Nazwa produktu dla nowego identyfikatora GUID

7e781017-56a2-47f9-aa50-4359e33d41d8

7dcb8f2e-1961-40b5-8d0b-d8906fd75607

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

c014ca4d-7bb4-46fb-a8ca-f378487fce73

3fa1b61f-02a8-4a53-9c46-141ce199e41b

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

09ddb98c-7c97-4518-b38b-ee762a647de2

acc97b93-7210-4d69-9666-ad97ad7c9f9b

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

b7fe5e35-d32d-44cc-86e3-a766704e1f31

b5a2d802-51ba-4b19-a8f5-bb25c9149ba0

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

3cde3979-8f57-4f9c-b10f-ccce57f1e303

d5808e4d-3048-440a-9fd7-a691acdd7f0e

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

be382e70-7156-466e-8415-b94bf72566c1

edf5543a-09aa-4ad6-a89f-e0aa098f91a8

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

76e10684-55b5-4ad2-bca1-64cc755a7725

09c67eb2-b5cb-4d90-901a-5236d65b70a0

Europa Północna

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

d82f3d83-ae9c-498b-b757-1a64066de9e9

017c9dda-da7a-423d-b753-1d4e84f7256f

Europa Północna

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

3daafd4d-6742-45c6-a9a5-435369224d8c

4a0cd10c-bdba-4dd5-a5d6-645652cfa744

Europa Północna

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

5ce3d513-aa9e-4ff2-885e-dda463f9a6f2

5930396d-baa4-4255-97ad-4d2bb25f18a3

Europa Północna

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Europa Północna

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Europa Północna

dc877ff7-0f45-42b7-a732-c8dc4531b5e7

e2094f33-15b9-4202-a534-e9cc05c01eab

Europa Północna

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

59c6aaa2-f09f-4b18-8f6c-4239415590f7

f8f5220c-48bd-4de3-ab31-44c303a3d49b

Europa Północna

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Europa Północna

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Europa Północna

955cb4f4-c996-4bdd-9bdb-7d8bc306bed4

29e25352-b7e4-4e5b-87dd-808554f90013

Europa Zachodnia

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

e2a5212c-0ef7-4cd9-b948-addda30204fa

466d20a5-f513-4b43-9edc-6a86b3b468a2

Europa Zachodnia

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

c6288560-c4e0-4c0c-8813-372e72c36b72

5aadcd66-e795-42dd-8993-fea93330a60f

Europa Zachodnia

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

7f161117-dd7c-4023-8cab-bd30ab7c2d6f

bc7fadd5-acb2-4d89-ac30-2738f678ca25

Europa Zachodnia

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

7f249008-9ed1-4ed2-ad3c-e2c766ef428d

84800805-cfee-41dc-ac93-5408dae97885

Europa Zachodnia

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Europa Zachodnia

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Europa Zachodnia

a902bae7-1666-4dd8-a0b6-b9c66dcc1e04

d105aee9-4d89-4ee3-b3a3-ce2a83b1167f

Europa Zachodnia

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Europa Zachodnia

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Europa Zachodnia

b16b297b-9c14-4793-8a02-54750ac56f43

035e54db-6df4-4a4e-90da-a4b28010695b

Japonia Wschodnia

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

32cd7663-93c7-4cb4-9909-2d97e70d868f

311b8766-190d-4fb7-adff-f2831be740ce

Japonia Wschodnia

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

6a21ae9c-1e11-4b62-b0fa-3a5fcd651469

36eaca90-798f-4693-85cd-d2715cce9bff

Japonia Wschodnia

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Japonia Wschodnia

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Japonia Wschodnia

739c9cd8-560e-45be-8760-25a43c8a53a6

5dbcd9ca-3a71-4c94-9917-575dcdc6ccce

Japonia Wschodnia

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Japonia Wschodnia

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Japonia Wschodnia

9edcae3f-ffc3-4841-afa9-643521ced23f

8562fe04-7531-4448-a541-3d6819c4bc6a

Japonia Wschodnia

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

00cccc99-8da5-448a-b4f0-25fa3f9bafd2

faf1cdb9-054a-445a-9c36-5d48992cba02

Japonia Wschodnia

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

a831dde3-daec-4c74-a0b6-ca23bcc71657

48bf4297-686d-4105-87a0-55d2e2bcd135

Środkowe stany USA

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

bc5cd9e7-9330-42c1-8ce7-77b0a3b07cfb

00834c88-ac6c-4bc9-82fc-34e2e4a51294

Środkowe stany USA

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

ac0f58ed-0b44-4d9a-ad95-f15570cd0810

5a29f6e3-b254-4e90-9979-0c0bc29980f7

Środkowe stany USA

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Środkowe stany USA

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Środkowe stany USA

a93b0072-20e9-4476-a758-2e40031c1d14

618f7527-4ca0-497d-8fb8-021b9a1b0150

Środkowe stany USA

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Środkowe stany USA

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Środkowe stany USA

5711a312-569d-4362-ab99-1c1a23c9ac6b

8320075b-02c6-4eeb-9ec3-72b6bae3391e

Środkowe stany USA

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

576138ad-29fd-4f5d-b93a-36b13dc16d78

f828c96b-bd67-4103-9245-ae18cdfeca18

Środkowe stany USA

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

34807410-dcb2-4667-bea4-0c7ef51ce290

1bbc0f89-5ae8-48fe-a962-8436016b7c38

Wschodnie stany USA

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

022cb869-58d8-4e1b-9fb5-faec2f802f76

6c0a1d3f-5f92-449a-bb0e-ebded18c0e03

Wschodnie stany USA

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

64edbbda-a5ec-4b34-898e-b3d34945367d

aca4d605-004f-4866-9e10-5466876a7416

Wschodnie stany USA

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Wschodnie stany USA

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Wschodnie stany USA

66fd31b5-b258-4587-8780-d6af2d8c6f43

a74273f4-0a61-441a-9007-222dc30083a0

Wschodnie stany USA

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Wschodnie stany USA

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Wschodnie stany USA

8c72e3ea-706d-4e8a-a171-2698c5ffcb37

ce6672a7-8e13-4ea7-a47e-d2901142758e

Wschodnie stany USA

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

db860b82-8ed2-479c-99db-48e73c687e47

c88343ee-bf2c-4a5b-9f89-28d7f20fd37a

Wschodnie stany USA

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

6febf828-29c7-41c5-8601-88b90ec92b49

2b1a6963-b8c3-411a-b117-fc0ad929b1c1

Południowo-środkowe stany USA

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

Usługa Azure Database for MySQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

114904c3-a6ea-46ed-b97c-e5131450652e

6e35d841-310b-420f-97ae-40a19aa7bd14

Południowo-środkowe stany USA

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa —obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa —obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

34f6db68-657c-4075-a49d-83acf0ef4bfa

3b09cbee-08d3-4ca0-824d-631219343f63

Południowo-środkowe stany USA

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji

Ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

Usługa Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

95d662e3-93f1-4e6b-b959-4d9cf70a58ae

6ea92416-7e29-456d-bbe3-1fa422006d82

Południowo-środkowe stany USA

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowo-środkowe stany USA

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowo-środkowe stany USA

62c40a74-221b-435c-bceb-8531e78a3a96

fa22482b-bdf3-4096-91f4-cc163a73067f

Południowo-środkowe stany USA

Azure Database for PostgreSQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

Usługa Azure Database for PostgreSQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

4d05d588-650e-480f-8121-3c605d7af600

d22a2661-3f93-4648-9b3f-fd71fa14c163

Południowo-środkowe stany USA

Azure Database for MySQL

Podstawowe — obliczenia 4. generacji

Podstawowe — obliczenia 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowo-środkowe stany USA

Usługa Azure Database for MySQL w warstwie Podstawowa — obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowo-środkowe stany USA

  • Azure Database for MySQL
  • Azure Database for PostgreSQL
  • Services