Przejdź do głównej zawartości
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny: Oferta bezpłatnej platformy Azure będzie dostępna wkrótce

Data opublikowania: 25 maja, 2021

Usługa Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny jest dostępna bezpłatnie w ramach bezpłatnego konta platformy Azure od czerwca 2021 r. Teraz można łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej rozpocząć tworzenie usługi Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny na platformie Azure. Za jej pomocą możesz tworzyć i testować aplikacje oraz bezpłatnie uruchamiać małe obciążenia w środowisku produkcyjnym. Bezpłatna oferta platformy Azure zapewnia do 750 godzin pracy w usłudze Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny B1ms i 32 GB miejsca do magazynowania oraz 32 GB magazynu kopii zapasowych bezpłatnie przez pierwsze 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy będą naliczane opłaty według standardowych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Management
  • Pricing & Offerings