Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Database for MySQL — obsługa przekierowywania połączeń dla sterowników PHP

Data opublikowania: 18 marca, 2020

Obsługa przekierowywania dla sterownika PHP mysqlnd służącego do łączenia się z usługą Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Skorzystaj z rozszerzenia mysqlnd_azure, aby zmniejszyć opóźnienia połączenia między aplikacjami a usługą Azure Database for MySQL. Ta nowa obsługa przekierowywania umożliwia bramie zwracanie adresu serwera bazy danych zaplecza do sterownika klienta. Następnie kolejne połączenia używają tego adresu do bezpośredniego łączenia się z serwerem usługi Azure Database for MySQL.

Więcej informacji zawiera dokumentacja usługi.

Dowiedz się więcej o rozszerzeniu mysqlnd_azure

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Database for MySQL

  • Azure Database for MySQL
  • Features

Powiązane produkty