Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Cosmos DB — Eksplorator usługi Storage

Data opublikowania: 09 listopada, 2017

Usługa Azure Cosmos DB zawiera teraz narzędzie do zarządzania danymi pulpitu udostępniane przez Eksploratora usługi Azure Storage. Jest to szybkie, interaktywne środowisko do zarządzania danymi na wielu platformach dla usługi Azure Cosmos DB na komputerach z systemami Mac, Windows i Linux spójne z witryną Azure Cosmos DB Portal. Pozwala ono użytkownikom zarządzać jednostkami usługi Cosmos DB na wielu kontach, wykonywać operacje na danych, aktualizować procedury składowane i wyzwalacze. 

Dowiedz się więcej

 

  • Features