Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Rola Operator usługi Cosmos DB dla kontroli dostępu na podstawie ról (RBAC) jest teraz dostępna

Data opublikowania: 15 maja, 2019

Usługa Azure Cosmos DB udostępnia teraz nową rolę RBAC: Operator usługi Cosmos DB. Ta nowa rola umożliwia aprowizowanie kont, baz danych i kontenerów usługi Azure Cosmos, ale nie może uzyskiwać dostępu do kluczy wymaganych do uzyskania dostępu do aplikacji. Ta rola jest przeznaczona do użycia w scenariuszach, w których potrzebna jest możliwość udzielania dostępu do jednostek usługi Azure Active Directory w celu zarządzania operacjami wdrażania usługi Cosmos DB, z uwzględnieniem jej kont, baz danych i kontenerów.

Dowiedz się więcej

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty