Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe funkcje usług Cognitive Services są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Nowe funkcje usług Cognitive Services są teraz dostępne w wersji zapoznawczej:

  • Personalizacja — funkcja trybu ucznia: nowa funkcja trybu ucznia w interfejsie API Personalizacja umożliwia firmom pominięcie początkowego okresu uczenia się podczas wdrażania usługi. Po włączeniu tego trybu interfejs API Personalizacja uczy się w czasie rzeczywistym, działając w tle jednocześnie z obecnie używanymi rozwiązaniami, i nie jest ujawniany użytkownikom do momentu osiągnięcia docelowych wartości kluczowych wskaźników wydajności.
  • Mowa — nowe funkcje:
    • Ocena wymowy: funkcja oceny wymowy w usłudze Mowa ocenia wymowę i udostępnia osobom mówiącym informację zwrotną na temat dokładności i płynności wypowiedzi. Dzięki ocenie wymowy osoby uczące się języków mogą ćwiczyć, uzyskując natychmiastową ocenę, co pozwala im doskonalić swoją wymowę i pewniej się wypowiadać. Nauczyciele mogą używać tej funkcji do oceny wymowy wielu osób mówiących jednocześnie. Obecnie funkcja ta obsługuje amerykańską odmianę języka angielskiego, zapewniając wyniki zbliżone do oceny dokonywanej przez ekspertów.
    • Rozpoznawanie osoby mówiącej — zwiększono liczbę języków obsługiwanych przez funkcję rozpoznawania osoby mówiącej do 8. Nowy niezależny od tekstu interfejs API weryfikacji osoby mówiącej umożliwia weryfikowanie osób mówiących na podstawie haseł lub dowolnej wypowiedzi. Nowa funkcja rozpoznawania osoby mówiącej będzie dostępna od 1 czerwca 2020 r.

Dowiedz się więcej

  • Usługi platformy Azure AI
  • Features
  • Services

Powiązane produkty