Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Bot Service i Language Understanding (LUIS)

Data opublikowania: 15 grudnia, 2017

Usługi Microsoft Cognitive Services i Azure Bot Service umożliwiają rozszerzenie czatbotów następnej generacji o możliwości widzenia, słyszenia, mówienia, rozumienia i interpretowania potrzeb przy użyciu naturalnych metod komunikacji. Usługi Language Understanding (LUIS) i Azure Bot Service są teraz ogólnie dostępne w witrynie Azure Portal.

 

Przeczytaj pełne ogłoszenie »

 

Usługa Azure Bot Service zapewnia skalowalne, zintegrowane środowisko do programowania i hostowania inteligentnych botów. Może ona trafić do klientów przez wiele kanałów. Jest to oferta firmy Microsoft do tworzenia aplikacji, z którymi można rozmawiać. Oferuje hosting oraz łączniki kanałów, które wcześniej zostały sprawdzone na platformie Microsoft Bot Framework.

 

Usługa Azure Bot Service jest teraz zintegrowana z przepływem pracy na platformie Azure, co rozszerza możliwości obsługi i monitorowania w większej liczbie regionów w zaufanym ekosystemie platformy Azure. Dodatkowo usługa Azure Bot Service oferuje teraz kanały Premium do lepszej komunikacji z użytkownikami oraz zaawansowane możliwości dostosowywania.

Bezpłatnie rozpocznij pracę z usługą Azure Bot Service »

 

Usługa Language Understanding (LUIS) oferuje proste narzędzia umożliwiające tworzenie własnych, niestandardowych modeli językowych, które pozwalają dowolnej aplikacji czy botowi na zinterpretowanie Twoich poleceń i odpowiednie do nich działanie.

 

Usługa Language Understanding (LUIS) ma teraz zaktualizowany interfejs użytkownika, do 500 intencji (akcji identyfikowanych w zdaniu), 100 jednostek (informacji wyodrębnianych w celu wykonania zadania skojarzonego z intencją) oraz dodatkowe funkcje języka, a także jest teraz dostępna w kolejnych siedmiu regionach. Te nowe możliwością pomogą deweloperom osiągnąć za pomocą usługi Language Understanding jeszcze więcej.

Bezpłatnie rozpocznij pracę z usługą Language Understanding (LUIS) »

 

  • Features