Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zwiększenie liczby regionów, w których jest dostępna publiczna wersja zapoznawcza funkcji przechowywania wersji usługi Azure Blob

Data opublikowania: 16 lipca, 2020

Funkcja przechowywania wersji usługi Azure Blob automatycznie zachowuje poprzednie wersje obiektu i identyfikuje je za pomocą identyfikatorów wersji. Można wyświetlić listę bieżących obiektów blob i poprzednich wersji przy użyciu sygnatur czasowych identyfikatorów wersji. Możesz również uzyskać dostęp do poprzednich wersji i przywrócić je jako najnowszą wersję swoich danych, jeśli zostały one błędnie zmodyfikowane lub usunięte przez aplikację lub innych użytkowników.

Zwiększyliśmy liczbę regionów, w których jest dostępna wersja zapoznawcza, dodając regiony Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Europa Zachodnia i Europa Północna. Możesz rozpocząć korzystanie z wersji zapoznawczej tej funkcji na wszelkich istniejących lub nowych kontach magazynu ogólnego przeznaczenia (GPv2) w tych regionach.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Blob Storage
  • Features