Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacje usługi Azure Batch są już dostępne.

Data opublikowania: 22 kwietnia, 2019

Oto najnowsze aktualizacje usługi Azure Batch:

 • Pliki zasobów zadań
  • Zadania mogą zawierać listę plików zasobów pobieranych do węzła przed uruchomieniem zadania. Wcześniej można było określić tylko listę pojedynczych obiektów blob magazynu. Oznaczało to, że lista plików musiała być znana, a liczba wpisów na liście była ograniczona. Teraz plik zasobu może określać kontener magazynu i opcjonalny prefiks obiektu blob. Umożliwia to pobranie dużej liczby plików z kontenera magazynu, a lista konkretnych plików nie musi być znana. Ponadto adres URL pliku zasobu może być dowolnym adresem URL HTTP i nie musi być adresem URL magazynu obiektów blob platformy Azure. Dodaliśmy nowy artykuł z opisem rozszerzonych możliwości plików zasobów.
 • Maksymalny okres istnienia zadania
 • Domyślny czas przechowywania zadania
  • Czas przechowywania zadania określa, kiedy usługa Batch może wyczyścić stare dane zadania na węzłach puli. Domyślny czas przechowywania zadania zmienił się z nieskończoności na 7 dni, aby zapobiec problemom wynikającym z zapełnienia dysku węzłów puli. Czas przechowywania zadania jest określony w ramach ograniczeń zadania.
 • Pule
  • Pule oparte na usługach Azure Cloud Services mogą teraz określać rodzinę 6 systemów operacyjnych, co odpowiada systemowi Windows Server 2019. Rodzinę systemów operacyjnych określa się w konfiguracji usług puli w chmurze.
  • Pule usług w chmurze obsługują teraz zadania z ustawioną właściwością OutputFile, dostarczając automatyczną kopię plików do usługi Azure Blob Storage po zakończeniu zadania.
  • Dla pul maszyn wirtualnych systemu Windows można określić tryb LoginMode.
 • Informacje o kosztach usługi Batch
  • Koszty generowane przez konta usługi Batch są dostępne w usłudze Azure Cost Management. Informacje o kosztach są dostępne dla każdej puli. Te informacje są również wyświetlane w Eksploratorze usługi Batch.
 • Eksplorator usługi Batch
  • Eksplorator usługi Batch jest uniwersalnym klientem międzyplatformowym, który ułatwia debugowanie i monitorowanie kont usługi Batch.  W ostatnich miesiącach pojawiło się wiele aktualizacji. Eksplorator usługi Batch jest obecnie ogólnie dostępny w wersji 2.0.
 • Renderowanie w usłudze Batch
  • Do renderowania obrazów maszyn wirtualnych dodano nowe wersje aplikacji renderujących. Najnowsze aplikacje i ich wersje zostały wymienione w tym artykule.
  • Wprowadzono istotne ulepszenia wtyczki dostawcy usług w chmurze platformy Azure dla menedżera renderowania Thinkbox Deadline. Więcej informacji i możliwość współtworzenia można znaleźć na stronie projektu.
  • Podgląd usługi Azure Render Farm Manager umożliwia teraz łatwiejszą konfigurację platformy Azure, zarządzanie oraz monitorowanie za pomocą menedżerów renderowania Qube i Deadline.
 • Tag usługi sieciowej grupy zabezpieczeń
  • Obecnie istnieje tag dla usługi Batch (BatchNodeManagement), którego można używać w sieciowych grupach zabezpieczeń, aby umożliwić komunikację między węzłami puli a usługą Batch. 
    

 

 • Batch
 • Features

Powiązane produkty