Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa tożsamości zarządzanych przypisanych przez system w usłudze Azure Automation jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 14 kwietnia, 2021

Usługa Azure Automation obsługuje teraz tożsamości zarządzane przypisane przez system na potrzeby chmury oraz zadań hybrydowych w regionach publicznych i rządowych świadczenia platformy Azure. Zadania hybrydowe mogą być uruchomione w hybrydowym procesie roboczym elementu Runbook działającym na maszynie wirtualnej platformy Azure lub spoza niej.

Tożsamość zarządzana w usłudze Azure Active Directory (Azure AD) umożliwia elementowi Runbook uzyskiwanie łatwego dostępu do innych zasobów chronionych przez usługę Azure AD. Tożsamość jest zarządzana przez platformę Azure, a użytkownicy nie muszą samodzielnie zarządzać jednostkami usługi.

 Niektóre korzyści płynące z używania tożsamości zarządzanych:

  • Korzystaj z tożsamości zarządzanych do uwierzytelniania w dowolnej usłudze platformy Azure, która obsługuje uwierzytelnianie w usłudze Azure AD.
  • Tożsamości zarządzane eliminują koszty zarządzania związane z zarządzaniem kontem Uruchom jako w kodzie elementu Runbook. Użytkownik końcowy może uzyskać dostęp do zasobów za pośrednictwem tożsamości zarządzanej konta usługi Automation z poziomu elementu Runbook, nie martwiąc się o tworzenie jednostki usługi, kont RunAsCertificate, RunAsConnection itp.
  • Nie ma konieczności odnawiania certyfikatu używanego przez konto Uruchom jako usługi Automation.

 Dowiedz się więcej na temat obsługi tożsamości zarządzanych w usłudze Automation.

  • Usługa Azure Active Directory
  • Management
  • Security