Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Wycofywanie starszych wersji interfejsu API REST usługi Azure API Management

Data opublikowania: 19 października, 2018

Następujące wersje interfejsu API REST usługi Azure API Management stają się przestarzałe i zostaną wycofane 1 października 2019 r.: 

— 2014-02-14-preview
— 2014-02-14
— 2015-09-15
— 2016-07-07
— 2016-10-10
— 2017-03-01

Następujące biblioteki klienckie zależą od poprzedzających interfejsów API i będzie to miało na nie wpływ:

— Pakiety NuGet zestawu .NET SDK Microsoft.Azure.Management.ApiManagement w wersji wcześniejszej niż 4.0.0-preview
— Moduły poleceń cmdlet programu PowerShell AzureRm.ApiManagement w wersji wcześniejszej niż 6.1.0

Nie będzie to miało wpływu na żadne istniejące biblioteki klienckie języków Java, Node i Go.

Klienci, którzy używają poprzedzających wersji interfejsów API, bibliotek lub niestandardowych narzędzi i integracji (oraz polegają na nich) muszą przeprowadzić uaktualnienie do nowszych wersji przed 1 października 2019 r., aby uniknąć przerw w działaniu usługi.

  • API Management
  • Features
  • Management
  • SDK and Tools

Powiązane produkty