Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacje usługi Azure API Management — czerwiec 2020

Data opublikowania: 11 czerwca, 2020

10 czerwca 2020 r. rozpoczęła się zwykła aktualizacja usługi Azure API Management. Obejmuje ona następujące nowe funkcje, poprawki błędów, zmiany i inne ulepszenia. Może minąć ponad tydzień, zanim Twoja usługa API Management otrzyma tę aktualizację.

Nowość

 • Zasady validate-jwt obsługują teraz walidację JWT z podpisem RSA i szyfrowaniem RSA przy użyciu przekazanego certyfikatu:
  • Atrybut klucza podpisywania wystawcy certificate-id określa identyfikator jednostki certyfikatu.
  • Atrybut klucza podpisywania wystawcy n określa moduł RSA za pomocą kodowania base64url-encoded.
  • Atrybut klucza podpisywania wystawcy e określa parametr wykładnika RSA za pomocą kodowania base64url-encoded.
  • Atrybut klucza odszyfrowania certificate-id określa identyfikator jednostki certyfikatu.
 • Usługa API Management teraz obsługuje dekompresowanie strumieni z kompresją deflate opakowanych za pomocą biblioteki zlib.
 • Własna brama interfejsu API teraz obsługuje rejestrowanie kodu JSON na standardowe wyjście.
 • Własna brama interfejsu API teraz obsługuje lokalne rejestrowanie danych telemetrycznych do punktu końcowego usługi DNS za pośrednictwem protokołu UDP.

Zmieniono

 • Strefa DNS monitorowania metryk została zmieniona z .nsatc.net na .microsoftmetrics.com. Adresy IP serwerów nie uległy zmianie.
 • Nazwa hosta węzła jest teraz uwzględniona w pulsie własnej bramy interfejsu API.
 • Usługa API Management teraz zezwala na przekazywanie certyfikatów bez klucza prywatnego. Istnienie klucza prywatnego jest sprawdzane podczas zmian konfiguracji (zasad authenticate-certificate, jednostki zaplecza i jednostki hostnameConfiguration bramy) oraz w czasie wykonywania w przypadku wyrażeń zasad.
 • Zmieniono właściwości telemetrii usługi Application Insights:
  • Zmieniono nazwę właściwości niestandardowej Apim Request Id na Request Id.
  • Zmieniono nazwę właściwości niestandardowej ApimanagementRegion na Region.
  • Zmieniono nazwę właściwości niestandardowej ApimanagementServiceName na Service Name.
  • Element Operation Name danych telemetrii żądania ma teraz format identyfikator_interfejsu_api;rev=wersja_interfejsu_api - identyfikator_operacji, jeśli interfejs API i operacja są dopasowane. W przeciwnym przypadku jest używany stary format CZASOWNIK_HTTP adres_url_żądania.

Portal dla deweloperów jest rozwijany w ramach niezależnego cyklu życia wydania. Dziennik zmian wprowadzonych w poszczególnych wydaniach jest dostępny w witrynie GitHub.

 

 • API Management
 • Features

Powiązane produkty