Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja usługi Azure API Management z 14 lutego

Data opublikowania: 15 lutego, 2019

14 lutego rozpoczęliśmy standardową aktualizację usługi Azure API Management. Zawiera ona następujące poprawki błędów, zmiany i nowe funkcje:

 • Oprócz obsługiwanego do tej pory zakresu produktów można teraz używać zasad rate-limit na poziomie interfejsu API i jego operacji.
 • Certyfikat można teraz przywołać według jego identyfikatora w zasadach authentication-certificate.
 • Teraz można użyć zasad set-header, aby zmodyfikować nagłówek Host, który zostanie przekazany do zaplecza.
 • Teraz można używać metod klasy System.Security.Cryptography.X509Certificates.RSACertificateExtensions w wyrażeniach zasad.
 • Teraz można zmieniać właściwości Adres e-mail wydawcy i Nazwa organizacji bez ponownego uruchamiania usługi API Management.
 • Zoptymalizowaliśmy aktualizacje jednostki nazwanej wartości.
 • Usunęliśmy limit 256 znaków dla informacji o wersji interfejsu API.
 • Dodaliśmy właściwość sterującą przechowywaniem adresów IP w dziennikach usług Azure Monitor i Azure Application Insights.
 • Usunęliśmy usterkę, która umożliwiała równoczesne tworzenie pustych ścieżek interfejsu API i ścieżek z jednym ukośnikiem.
 • Usunęliśmy usterkę, która uniemożliwiała propagowanie zmian właściwości subscriptionRequired produktu.
 • Rozwiązaliśmy problem z usuwaniem usługi API Management przez ustawienie wywołania DELETE w elemencie providers/Microsoft.ApiManagement/service jako operacji długoterminowej.
 • Nie usuwamy już nagłówków Content-Length i Content-Type żądań HEAD do usługi API Management. Zgodnie ze specyfikacją żądanie HEAD powinno zwracać takie same nagłówki jak żądanie GET.
 • Usunęliśmy usterkę, która mogła powodować, że usługa API Management traciła skojarzenie między otwartym produktem i interfejsem API, jeśli interfejs API należał wcześniej do innego otwartego produktu.

Aktualizacje są wdrażane stopniowo. Zaktualizowanie wszystkich aktywnych wystąpień usługi zwykle trwa co najmniej tydzień.

 

 • API Management
 • Features

Powiązane produkty