Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dostęp warunkowy usługi Azure Active Directory w usłudze Azure Databricks

Data opublikowania: 24 września, 2018

Usługa Azure Databricks obsługuje teraz dostęp warunkowy usługi Azure Active Directory (Azure AD), który umożliwia administratorom kontrolowanie tego, kiedy i gdzie użytkownicy mogą logować się do usługi Azure Databricks. Ta możliwość pozwala obsługiwać niektóre typowe scenariusze, takie jak ograniczony dostęp do logowania, ograniczony dostęp do lokalizacji sieciowych, zarządzanie dostępem określonych typów urządzeń oraz ograniczony dostęp do aplikacji klienckich.

Dowiedz się więcej o dostępie warunkowym usługi Azure AD z dokumentacji usługi Azure Databricks.

  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Azure Databricks
  • Services