Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Monitor dla kontenerów dla usługi Azure Arc jest w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 17 czerwca, 2020

W usłudze Azure Monitor dla kontenerów rozszerzono teraz obsługę monitorowania dla klastrów platformy Kubernetes hostowanych w usłudze Azure Arc. Ta obsługa jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej.

Usługa Azure Monitor dla kontenerów na platformie Kubernetes obsługującej usługę Azure Arc oferuje podobne możliwości jak monitorowanie usługi Azure Kubernetes Service (AKS), takie jak:

  • Widoczność wydajności zapewniana przez gromadzenie metryk pamięci i procesora z kontrolerów, węzłów oraz kontenerów dostępnych w usłudze Kubernetes.
  • Wizualizacja przy użyciu skoroszytów i w witrynie Azure Portal.
  • Wysyłanie alertów i wykonywanie zapytań dotyczących danych historycznych w celu rozwiązywania problemów.
  • Możliwość wydobywania metryk rozwiązania Prometheus.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Monitor dla kontenerów.

Dowiedz się więcej o dołączaniu do platformy Kubernetes obsługującej usługę Azure Arc za pomocą narzędzia HELM i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. 

 

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Platforma Kubernetes z włączoną usługą Azure Arc
  • Azure Monitor
  • Features
  • Services