Przejdź do głównej zawartości
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Obsługa stref dostępności dla klastrów usługi Service Fabric

Data opublikowania: 29 marca, 2019

Strefy dostępności to oferta wysokiej dostępności w ramach platformy Azure, która chroni aplikacje i dane przed awariami centrum danych. Klienci używający stref dostępności z usługą Azure Service Fabric (ASF) uzyskają większą niezawodność i odporność aplikacji działających w klastrach usługi Service Fabric. 

  • Service Fabric
  • Features

Powiązane produkty