Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Aparat Stream Analytics działa w systemie Azure Stack Hub

Data opublikowania: 26 marca, 2021

Aparat Azure Stream Analytics jest teraz obsługiwany w usłudze Azure Stack Hub jako moduł usługi IoT Edge. Dzięki temu klient może korzystać z funkcji usługi Azure Stack w celu interakcji z usługami SQL, Event Hubs i centrami IoT Hub działającymi w ramach subskrypcji usługi Azure Stack Hub. Klienci mogą tworzyć prawdziwie hybrydowe architektury na potrzeby przetwarzania strumieniowego w Twojej własnej prywatnej, autonomicznej chmurze, która może być połączona z aplikacjami natywnymi w chmurze przy użyciu spójnych usług platformy Azure w środowisku lokalnym lub być od nich odłączona.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Stack Hub
  • Azure Synapse Analytics
  • Services