Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz można uruchamiać aparat Stream Analytics w systemie Azure Stack Hub

Data opublikowania: 28 sierpnia, 2020

Aparat Azure Stream Analytics teraz można uruchamiać w systemie Azure Stack Hub jako moduł usługi IoT Edge. Do modułu usługi IoT Edge dodano konfiguracje, które umożliwiają korzystanie z magazynu obiektów blob, usługi Event Hubs i usług IoT Hub działających w ramach subskrypcji systemu Azure Stack Hub. Klienci mogą tworzyć prawdziwie hybrydowe architektury na potrzeby przetwarzania strumieniowego w Twojej własnej prywatnej, autonomicznej chmurze, która może być połączona z aplikacjami natywnymi w chmurze przy użyciu spójnych usług platformy Azure w środowisku lokalnym lub być od nich odłączona.

Dowiedz się więcej.

 

  • Azure IoT Edge
  • Azure Stream Analytics
  • Azure Stack Hub
  • Features