Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Zarządzany moduł HSM w usłudze Azure Key Vault jest ogólnie dostępna

Data opublikowania: 21 czerwca, 2021

Usługa Zarządzany moduł HSM (sprzętowy moduł zabezpieczeń) w usłudze Azure Key Vault jest teraz ogólnie dostępna.

Zarządzany moduł HSM to usługa w chmurze, która jest w pełni zarządzana, wysoce dostępna, obsługuje jedną dzierżawę, zapewnia dużą przepływność i jest zgodna ze standardami. Umożliwia ochronę kluczy kryptograficznych dla aplikacji w chmurze przy użyciu modułów HSM zweryfikowanych w trybie FIPS 140-2 poziom 3.

Najważniejsze funkcje i korzyści:

 • Moduł HSM jako usługa, która jest w pełni zarządzana, wysoce dostępna, obsługuje jedną dzierżawę i zapewnia dużą przepływność: Nie jest konieczne aprowizowanie, konfigurowanie, stosowanie poprawek i obsługiwanie modułów HSM w celu zarządzania kluczami. Każdy klaster HSM używa osobnej domeny zabezpieczeń specyficznej dla klienta, która kryptograficznie izoluje dany klaster HSM.
 • Kontrola dostępu, rozszerzona ochrona danych i zgodność: Scentralizuj zarządzanie kluczami i zarządzaj uprawnieniami na poziomie kluczy. Usługa Zarządzany moduł HSM korzysta z modułów HSM zweryfikowanych w trybie FIPS 140-2 poziom 3, aby ułatwić spełnianie wymagań dotyczących zgodności. Używaj prywatnych punktów końcowych, aby bezpiecznie i prywatnie nawiązywać połączenia z poziomu aplikacji.
 • Integracja z usługami platformy Azure: Szyfruj nieużywane dane za pomocą klucza zarządzanego przez klienta w usłudze Zarządzany moduł HSM dla usług Azure Storage, Azure SQL i Azure Information Protection.  Uzyskuj pełne dzienniki całej aktywności za pośrednictwem usługi Azure Monitor oraz korzystaj z usługi Log Analytics na potrzeby analiz i alertów. Niektóre rozwiązania innych firm są też zintegrowane z usługą Zarządzany moduł HSM.
 • Korzystanie z tego samego interfejsu API co usługa Key Vault: Usługa Zarządzany moduł HSM pozwala przechowywać klucze modułów HSM i zarządzać nimi dla aplikacji w chmurze przy użyciu tych samych interfejsów API usługi Key Vault, co oznacza, że migracja z magazynów do pul usługi Zarządzany moduł HSM jest bardzo prosta.

W okresie publicznej wersji zapoznawczej otrzymaliśmy opinie od klientów z całego świata i wielu segmentów branżowych. Uwzględniamy te opinie i nadal będziemy dodawać kolejne funkcje w najbliższych miesiącach, aby obsługiwać zarządzanie kluczami, automatyczną rotację, wysoką dostępność w wielu regionach, nowe typy kluczy i algorytmy oraz wiele innych elementów, włącznie z aktualizacją cennika. 

Zarządzany moduł HSM w usłudze Azure Key Vault to kolejna usługa oparta na poufnym przetwarzaniu na platformie Azure. Poufne przetwarzanie na platformie Azure chroni poufność i spójność Twoich danych i kodu podczas przetwarzania w chmurze publicznej. 

Dowiedz się więcej o poufnym przetwarzaniu.

Dostępność w regionach:

 • Wschodnie stany USA, Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Kanada Środkowa
 • Europa Północna, Europa Zachodnia, Południowe Zjednoczone Królestwo, Szwajcaria Północna, Północna Republika Południowej Afryki
 • Australia Środkowa, Korea Środkowa, Azja Południowo-Wschodnia, Azja Wschodnia

Dowiedz się więcej.

 • Key Vault
 • Zarządzany moduł HSM usługi Azure Key Vault
 • Compliance
 • Features
 • Services
 • Security

Powiązane produkty