Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Zarządzane rozwiązanie Kubernetes usługi Azure Container Service

Data opublikowania: 26 października, 2017

Firma Microsoft nadal wprowadza innowacje dotyczące usług kontenera, udostępniając zarządzane rozwiązanie Kubernetes w usłudze Azure Container Service (wersja zapoznawcza). Zarządzanie hostowanym środowiskiem Kubernetes za pomocą usługi Azure Container Service ułatwia i przyspiesza wdrażanie aplikacji kontenerowych oraz zarządzanie nimi bez doświadczenia w organizowaniu kontenerów. Eliminuje to również uciążliwości związane z bieżącą obsługą i konserwacją dzięki aprowizowaniu, aktualizowaniu i skalowaniu zasobów na żądanie bez przełączania aplikacji do trybu offline.

Dowiedz się więcej o wersji zapoznawczej zarządzanego rozwiązania Kubernetes.

  • Features