Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dodatkowe szczegółowe informacje o obciążeniach na potrzeby zaawansowanego dostosowywania wydajności usługi SQL Data Warehouse

Data opublikowania: 12 listopada, 2018

Usługa Azure SQL Data Warehouse zapewnia wbudowaną kompleksową obsługę zarządzania dzięki ścisłej integracji z ekosystemem platformy Microsoft Azure, a zwłaszcza z usługami Azure Advisor i Azure Monitor. Te dwie usługi są skonfigurowane domyślnie dla usługi SQL Data Warehouse, co automatycznie zapewnia szczegółowe informacje o obciążeniach bez dodatkowych kosztów. Teraz rozszerzyliśmy te funkcje. 

W tej wersji usługa Azure Advisor udostępnia dodatkowe rekomendacje dotyczące wydajności, takie jak:

  • Adaptacyjna pamięć podręczna: wskazówki dotyczące tego, kiedy należy skalować rozwiązanie w celu optymalizacji wykorzystania pamięci podręcznej.
  • Dystrybucja tabel: określanie, kiedy należy replikować tabele, aby ograniczyć przenoszenie danych i zwiększyć wydajność obciążenia. 
  • Baza danych tempdb: określanie, kiedy należy skalować i konfigurować klasy zasobów, aby zmniejszyć rywalizację o bazę danych tempdb.
Metryki magazynu danych są ściślej zintegrowane z usługą Azure Monitor, co obejmuje rozbudowany, dostosowywalny wykres monitorowania na potrzeby uzyskiwania metryk prawie w czasie rzeczywistym w bloku przeglądu. Nie trzeba już opuszczać bloku przeglądu magazynu danych, aby uzyskać dostęp do metryk usługi Azure Monitor podczas monitorowania użycia lub weryfikowania i stosowania rekomendacji dotyczących magazynu danych. Są też dostępne nowe metryki, takie jak wykorzystanie bazy danych tempdb i adaptacyjnej pamięci podręcznej, uzupełniające rekomendacje dotyczące wydajności.
 
Aby uzyskać więcej informacji o zaawansowanym dostosowywaniu wydajności usługi SQL Data Warehouse, zobacz pełny wpis w blogu.
 
 
  • Azure Synapse Analytics
  • Features
  • Services