Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: pakiet Enterprise Security usługi HDInsight Hadoop

Data opublikowania: 17 października, 2018

Większe organizacje mogą teraz bezpiecznie wdrożyć usługę Azure HDInsight. Możesz utworzyć klaster usługi HDInsight z pakietem Enterprise Security przyłączony do domeny zarządzanej usługi Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS). Następnie możesz skonfigurować listę pracowników w przedsiębiorstwie, którzy mogą uwierzytelnić się przy użyciu usługi Azure AD DS w celu zalogowania się do klastra usługi HDInsight.

 

Ta ogólnie dostępna wersja obejmuje znacząco uproszczone środowisko konfiguracji klastra, które korzysta z integracji usług Azure AD DS i HDInsight.

 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis w blogu.

 

  • HDInsight
  • Azure Active Directory Domain Services
  • Features