Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Zarządzanie platformą Ład Azure

Uzyskaj najbardziej zaawansowany zestaw możliwości zapewniania ładu spośród wszystkich głównych dostawców usług w chmurze.

Szybko kompiluj i skaluj swoje aplikacje, zachowując nad nimi kontrolę

Skorzystaj z wbudowanych i niestandardowych zasad, aby ustawić barierki w swoich subskrypcjach. Łatwo wdrażaj w pełni zarządzane środowiska w całej swojej organizacji za pomocą usługi Azure Blueprints. Zarządzaj kosztami i uzyskuj szczegółowe informacje dotyczące wydatków na chmurę, aby jak najkorzystniej wykorzystać środki zainwestowane w chmurę.

Funkcje i usługi platformy Ład Azure

Wdrażaj funkcje ładu w środowiskach.

Twórz hierarchie

Stosuj zasady dla wielu subskrypcji za pomocą elastycznych hierarchii.

Stosuj zasady

Wdrażaj zarządzanie oparte na zasadach dla wszystkich usług platformy Azure.

Dodaj zasady i role do szablonów

Z łatwością twórz środowiska w pełni zgodne z przepisami i stosuj zasady grupy do nowych subskrypcji platformy Azure.

Zarządzaj zapasami

Uzyskaj wgląd we wszystkie swoje zasoby — szybko.

Optymalizuj koszty

Analizuj koszty i monitoruj użycie z poziomu pojedynczego pulpitu nawigacyjnego.

Łatwe zapewnianie zgodności za pomocą usługi Azure Blueprints

Zapewniaj zgodność z zewnętrznymi i wewnętrznymi przepisami dzięki skonfigurowaniu szablonów, użyciu zasad, kontrolek dostępu i zasobów, a następnie wdrożeniu ich. Proaktywnie zapewniaj spójność środowisk programistycznych przez wymuszanie zasad. Twórz dziennik inspekcji, aby identyfikować problemy ze zgodnością, powiadamiać interesariuszy i szybko naprawiać błędy. Zarządzaj aktualizacjami strategii za pomocą kontroli wersji. Korzystaj z najbogatszego zestawu ofert rozwiązań do zapewniania zgodności, w tym wbudowanych strategii zgodności z obsługą ISO-27001.

Podsumowanie testu zakończonego niepowodzeniem dla potoku na platformie Azure

Zwiększ produktywność metodyki DevOps

Zapewnij deweloperom możliwość skoncentrowania się na budowaniu innowacyjnych produktów i usług — a nie na zadaniach związanych z zachowaniem zgodności — dzięki samoobsługowemu aprowizowaniu i zarządzaniu infrastrukturą. Przenieś proces zapewnienia zgodności na początek cyklu życia DevOps przez użycie wbudowanych zasad.

Zarządzaj i optymalizuj koszty

Usługi platformy Ład Azure są bezpłatne dla subskrybentów platformy Azure. Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby wyświetlać i analizować użycie chmury oraz wydatki. Zwiększ wydajność , zmieniając odpowiednio rozmiar maszyn wirtualnych i kupując wystąpienia zarezerwowane.

Podział analizy kosztów na platformie Azure
Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure z analizami ryzyka biznesowego, zasadami i zgodnością oraz procesami

Dowiedz się, jak tworzyć strategię zarządzania

Zapewnienie ładu to szeroka dyscyplina. Poznaj najlepsze rozwiązanie firmy Microsoft dotyczące sposobu implementowania strategii zapewniania ładu i wypróbuj korzyści płynące z usług ładu na platformie Azure.

Dodatkowe zasoby

Granica danych EU firmy Microsoft

Dowiedz się więcej o nowym zobowiązaniu dla naszych klientów z sektora publicznego i komercyjnego w UE i EFTA.

Rozpocznij pracę z platformą Ład Azure