Media cyfrowe

Od globalnej dystrybucji zawartości wideo Premium przez angażowanie i szkolenie pracowników po nawiązywanie kontaktu i interakcje z klientami — moc multimediów pozwoli przekształcić Twoją firmę. Szybko twórz i wdrażaj rozwiązania wideo, skaluj zgodnie z potrzebami i dostarczaj klipy w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu.

Implementuj rozwiązanie media cyfrowe

Wyświetlaj architektury rozwiązań
Deltatre
ClickView
Veritone
RTL Nederland
brainsonic
Rakuten Showtime

„Cały świat patrzył. Podczas Mistrzostw Świata FIFA 2014 korzystano z najbardziej zaawansowanego rozwiązania do przesyłania strumieniowego online jakie kiedykolwiek stosowano na imprezach sportowych, a platforma Microsoft Azure była w jego sercu. Postawiliśmy naszą reputację na platformę Microsoft Azure. Wygraliśmy — razem z fanami Mistrzostw Świata na całym świecie”.

Carlo de Marchis, dyrektor ds. produktów, Deltatre

Dodawanie osobistych elementów do filmów wideo, aby zwiększyć zaangażowanie

Niezależnie od tego, czy Twój projekt to kampania marketingu cyfrowego, witryna handlu elektronicznego, klasa, czy portal obsługi klienta, możesz wykorzystać filmy wideo do utworzenia ciekawego środowiska i zwiększania zaangażowania.

ClickView
„Nauczyciele mogą bezproblemowo przechodzić do filmów wideo o dowolnej długości, nawet trwających tylko minutę, które pomagają w zrealizowaniu planu lekcji, aby zwiększyć zainteresowanie uczniów tematem i jeszcze bardziej ich zaangażować. W końcu zaangażowanie uczniów to sekret większych osiągnięć naukowych”.

Evan Clark, założyciel i dyrektor generalny

Kontakt z odbiorcami w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu

Niezależnie od tego, czy klienci szukają informacji, czy rozrywki, dostarczaj im odpowiednie filmy wideo w odpowiednim czasie na każdym popularnym urządzeniu. Lokalizacja geograficzna ani szybkość połączenia nie ma znaczenia. Klient będzie cieszyć się odtwarzanym filmem wideo w wysokiej jakości.

Rakuten Showtime
„Nawet jeśli Twoja zawartość jest bardzo dobra, nie będzie miała żadnej wartości dla użytkowników, gdy nie będą jej mogli wygodnie oglądać. Subskrybenci korzystają z naszych usług przy użyciu różnych urządzeń, w tym telewizorów, komputerów, smartfonów, tabletów i konsol do gier. Korzystając z platformy Microsoft Azure, opracowaliśmy platformę dystrybucji, która dostarcza odpowiednią zawartość w odpowiednim czasie”.

Osamu Hamada, kierownik ds. operacyjnych, dział systemów

Zbieranie z multimediów informacji pomagających w podejmowaniu działań

Twoje multimedia to skarbnica informacji. Skorzystaj z najnowocześniejszych funkcji uczenia maszynowego, aby je odkryć. Wykorzystaj nowe formy odnajdywania zawartości, wyodrębniając mówione słowa, znaki i emocje. Automatycznie przetwarzaj źródła danych wideo i audio oraz ulepszaj swoją działalność.

Veritone
„Od tworzenia głosowych odcisków palców przez rozpoznawanie twarzy po wykrywanie obiektów wideo platforma Azure zapewnia szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo wymagane przez naszych klientów w celu wglądu w niewykorzystane światowe zasoby multimediów i maksymalizowania uzyskiwanych z nich informacji”.

James Willams, dyrektor ds. technologii

Elastyczność biznesowa dzięki kompleksowej platformie multimediów

Szybciej wejdź na rynek i skorzystaj z opinii klientów. Kompleksowe i niezawodne usługi w chmurze oraz usługi multimediów umożliwiają szybkie wprowadzanie kolejnych iteracji i stosowanie elastycznego podejścia.

RTL Nederland
„Chcemy jak najszybciej wdrażać nowe funkcje i nie zostawać w tyle za konkurencją. Platforma Azure oferuje zaawansowany zestaw narzędzi umożliwiający szybkie wdrażanie nowych usług i funkcji. Dzięki temu możemy być elastyczni, ciągle wprowadzać ulepszenia i szybciej wchodzić na rynek niż nasza konkurencja”.

Jan Paul Dekker, kierownik ds. produktów cyfrowych

Skaluj według potrzeb.

Gdy Twoja kampania marketingowa odniesie sukces lub Twój film wideo stanie się bardzo popularny, funkcje chmury umożliwią Ci skalowanie zgodnie z potrzebami przy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Dzięki obsłudze większej liczby regionów niż usługi AWS i Google łącznie możesz bezproblemowo rozszerzać działalność na nowe lokalizacje.

brainsonic
„Potrzebowaliśmy skalowalności na żądanie i krótkiego czasu wprowadzenia na rynek, więc chcieliśmy, aby większość rozwiązania była oparta na platformie PaaS. Jednocześnie konieczna była obsługa wielu środowisk technologii, w tym systemów Windows i Linux. Skorzystanie z platformy Microsoft Azure miało sens”.

Julien Fauvel, wiceprezes

Wybór rozwiązań multimediów od coraz większej liczby partnerów

Znajduj rozwiązania multimediów od partnerów w portalu Azure Marketplace, aby skrócić czas wprowadzenia produktów na rynek

Telurio AIM
Imagine Communications

Powiązane architektury rozwiązań

주문형 비디오 디지털 미디어영화, 뉴스 클립, 스포츠 영상, 교육 동영상, 고객 지원 자습서 등의 녹화된 동영상 콘텐츠를 동영상이 지원되는 엔드포인트 장치, 모바일 애플리케이션 또는 데스크탑 브라우저로든 스트리밍할 수 있는 기능을 제공하는 기본적인 주문형 비디오 솔루션입니다. 동영상 파일은 Azure Blob Storage에 업로드되고 다중 비트 전송률 형식으로 인코딩된 후 모든 주요 적응형 비트 전송률 스트리밍 프로토콜(HLS, MPEG-DASH, Smooth)을 통해 Azure Media Player 클라이언트로 배포됩니다.TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-Protocol Dynamic Packaging/Multi-DRMAzure Encoder(Standard orPremium)Azure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppCloud DRMLicense/KeyDelivery ServerAzure CDNMezzanineVideo Files

Wideo na żądanie — multimedia cyfrowe

Podstawowe rozwiązanie obsługujące wideo na żądanie oferuje możliwość przesyłania strumieniowego nagranej zawartości wideo, takiej jak filmy, klipy z wiadomościami, informacje sportowe, szkoleniowe filmy wideo i samouczki pomocy technicznej klientów, do dowolnego punktu końcowego z funkcją obsługi wideo: urządzenia, aplikacji mobilnej lub przeglądarki na komputerze. Pliki wideo są przekazywane do usługi Azure Blob Storage, kodowane do standardowego formatu z różnymi szybkościami transmisji bitów, a następnie rozpowszechniane za pośrednictwem wszystkich głównych adaptacyjnych protokołów przesyłania strumieniowego z różnymi szybkościami transmisji bitów (HLS, MPEG-DASH, Smooth) do klienta rozwiązania Azure Media Player.

Dowiedz się więcej
디지털 미디어 라이브 스트리밍라이브 스트리밍 솔루션을 사용하여 실시간으로 동영상을 캡처하고 소비자에게 실시간으로 방송하여 인터뷰, 회의 또는 스포츠 이벤트를 온라인에서 스트리밍할 수 있습니다. 이 솔루션에서는 비디오 카메라로 동영상을 캡처하여 채널 입력 엔드포인트로 보냅니다. 채널에서는 라이브 입력 스트림을 수신한 후 스트리밍 엔드포인트를 통해 웹 브라우저나 모바일 앱에서 사용할 수 있도록 제공합니다. 채널에서는 추가 처리 및 배달 전에 스트림을 미리 보고 검증하는 미리 보기 모니터링 엔드포인트도 제공합니다. 채널에서는 나중에 스트리밍할(주문형 비디오) 콘텐츠를 녹화하고 수집된 콘텐츠를 저장할 수도 있습니다.TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Transmisja strumieniowa na żywo — multimedia cyfrowe

Rozwiązanie do obsługi transmisji strumieniowej na żywo, które umożliwia przechwytywanie zawartości wideo w czasie rzeczywistym i emitowanie jej do klientów na przykład podczas transmisji strumieniowej rozmów kwalifikacyjnych, konferencji lub imprez sportowych dostępnych w trybie online. W przypadku tego rozwiązania wideo jest przechwytywane przy użyciu kamery i wysyłane do wejściowego punktu końcowego kanału. Kanał odbiera strumień wejściowy na żywo i udostępnia go do przesyłania strumieniowego za pośrednictwem punktu końcowego przesyłania strumieniowego do przeglądarki sieci Web lub aplikacji mobilnej. Kanał oferuje również punkt końcowy monitorowania podglądu, dzięki któremu można wyświetlać podgląd i weryfikować strumień przed dalszym przetwarzaniem i dostarczaniem. W kanale można również nagrywać i przechowywać pozyskaną zawartość do późniejszego przesyłania strumieniowego (wideo na żądanie).

Dowiedz się więcej
키워드 검색/음성 텍스트/OCR 디지털 미디어음성 텍스트 솔루션을 사용하면 정적인 동영상 파일에서 음성을 식별할 수 있으므로 직원이 교육 동영상에서 단어나 구를 검색한 다음 동영상의 특정 위치로 빠르게 이동하는 경우와 같이 음성을 표준 콘텐츠로 관리할 수 있습니다. 이 솔루션을 사용하면 Azure 웹 사이트에 정적인 동영상을 업로드할 수 있습니다. Azure Media Indexer에서는 Speech API를 사용하여 동영상에 있는 음성을 인덱싱하고 SQL Azure에 저장합니다. Azure Web Apps를 사용하여 단어나 구를 검색하고 결과 목록을 가져올 수 있습니다. 결과를 선택하면 동영상에서 단어나 구가 사용된 위치를 확인할 수 있습니다.TTML, WebVTTKeywordsAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMWeb AppsAzure CDNSourceA/V FilesAzure MediaIndexer/OCR Media ProcessorAzure SearchAzure Media PlayerAzure Encoder(Standard orPremium)

Wyszukiwanie słów kluczowych/zamiana mowy na tekst/optyczne rozpoznawanie znaków — multimedia cyfrowe

Rozwiązanie przekształcające mowę na tekst pozwala na identyfikowanie mowy w statycznych plikach wideo, dzięki czemu można nią zarządzać jak zawartością standardową, na przykład umożliwiając pracownikom wyszukiwanie w szkoleniowych filmach wideo wypowiadanych słów i fraz, a następnie szybkie przechodzenie do odpowiedniego miejsca w filmie wideo. Dzięki temu rozwiązaniu można przekazywać statyczne filmy wideo do witryny sieci Web platformy Azure. Usługa Azure Media Indexer używa interfejsu API mowy do indeksowania mowy w filmach wideo i przechowywania ich w usługach SQL Azure. Możesz wyszukiwać wyrazy i frazy za pomocą usługi Azure Web Apps oraz pobrać listę wyników. Wybranie wyniku pozwala sprawdzić, w którym miejscu filmu użyto danego wyrazu lub danej frazy.

Dowiedz się więcej

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności

Znajdź partnera

Nasi partnerzy podejmą współpracę z Tobą w zakresie rozwiązania Media cyfrowe.

Powiązane rozwiązania