Pomiń nawigację

Media cyfrowe

Od globalnej dystrybucji zawartości wideo Premium przez angażowanie i szkolenie pracowników po nawiązywanie kontaktu i interakcje z klientami — moc multimediów pozwoli przekształcić Twoją firmę. Szybko twórz i wdrażaj rozwiązania wideo, skaluj zgodnie z potrzebami i dostarczaj klipy w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu.

Implementuj rozwiązanie media cyfrowe

Wyświetlaj architektury rozwiązań

„Cały świat patrzył. Podczas Mistrzostw Świata FIFA 2014 korzystano z najbardziej zaawansowanego rozwiązania do przesyłania strumieniowego online jakie kiedykolwiek stosowano na imprezach sportowych, a platforma Microsoft Azure była w jego sercu. Postawiliśmy naszą reputację na platformę Microsoft Azure. Wygraliśmy — razem z fanami Mistrzostw Świata na całym świecie”.

Carlo de Marchis, dyrektor ds. produktów, Deltatre

Dodawanie osobistych elementów do filmów wideo, aby zwiększyć zaangażowanie

Niezależnie od tego, czy Twój projekt to kampania marketingu cyfrowego, witryna handlu elektronicznego, klasa, czy portal obsługi klienta, możesz wykorzystać filmy wideo do utworzenia ciekawego środowiska i zwiększania zaangażowania.

ClickView
„Nauczyciele mogą bezproblemowo przechodzić do filmów wideo o dowolnej długości, nawet trwających tylko minutę, które pomagają w zrealizowaniu planu lekcji, aby zwiększyć zainteresowanie uczniów tematem i jeszcze bardziej ich zaangażować. W końcu zaangażowanie uczniów to sekret większych osiągnięć naukowych”.

Evan Clark, założyciel i dyrektor generalny

Kontakt z odbiorcami w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu

Niezależnie od tego, czy klienci szukają informacji, czy rozrywki, dostarczaj im odpowiednie filmy wideo w odpowiednim czasie na każdym popularnym urządzeniu. Lokalizacja geograficzna ani szybkość połączenia nie ma znaczenia. Klient będzie cieszyć się odtwarzanym filmem wideo w wysokiej jakości.

Rakuten Showtime
„Nawet jeśli Twoja zawartość jest bardzo dobra, nie będzie miała żadnej wartości dla użytkowników, gdy nie będą jej mogli wygodnie oglądać. Subskrybenci korzystają z naszych usług przy użyciu różnych urządzeń, w tym telewizorów, komputerów, smartfonów, tabletów i konsol do gier. Korzystając z platformy Microsoft Azure, opracowaliśmy platformę dystrybucji, która dostarcza odpowiednią zawartość w odpowiednim czasie”.

Osamu Hamada, kierownik ds. operacyjnych, dział systemów

Zbieranie z multimediów informacji pomagających w podejmowaniu działań

Twoje multimedia to skarbnica informacji. Skorzystaj z najnowocześniejszych funkcji uczenia maszynowego, aby je odkryć. Wykorzystaj nowe formy odnajdywania zawartości, wyodrębniając mówione słowa, znaki i emocje. Automatycznie przetwarzaj źródła danych wideo i audio oraz ulepszaj swoją działalność.

Veritone
„Od tworzenia głosowych odcisków palców przez rozpoznawanie twarzy po wykrywanie obiektów wideo platforma Azure zapewnia szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo wymagane przez naszych klientów w celu wglądu w niewykorzystane światowe zasoby multimediów i maksymalizowania uzyskiwanych z nich informacji”.

James Willams, dyrektor ds. technologii

Elastyczność biznesowa dzięki kompleksowej platformie multimediów

Szybciej wejdź na rynek i skorzystaj z opinii klientów. Kompleksowe i niezawodne usługi w chmurze oraz usługi multimediów umożliwiają szybkie wprowadzanie kolejnych iteracji i stosowanie elastycznego podejścia.

RTL Nederland
„Chcemy jak najszybciej wdrażać nowe funkcje i nie zostawać w tyle za konkurencją. Platforma Azure oferuje zaawansowany zestaw narzędzi umożliwiający szybkie wdrażanie nowych usług i funkcji. Dzięki temu możemy być elastyczni, ciągle wprowadzać ulepszenia i szybciej wchodzić na rynek niż nasza konkurencja”.

Jan Paul Dekker, kierownik ds. produktów cyfrowych

Skaluj według potrzeb.

Gdy Twoja kampania marketingowa odniesie sukces lub Twój film wideo stanie się bardzo popularny, funkcje chmury umożliwią Ci skalowanie zgodnie z potrzebami przy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Dzięki obsłudze większej liczby regionów niż usługi AWS i Google łącznie możesz bezproblemowo rozszerzać działalność na nowe lokalizacje.

brainsonic
„Potrzebowaliśmy skalowalności na żądanie i krótkiego czasu wprowadzenia na rynek, więc chcieliśmy, aby większość rozwiązania była oparta na platformie PaaS. Jednocześnie konieczna była obsługa wielu środowisk technologii, w tym systemów Windows i Linux. Skorzystanie z platformy Microsoft Azure miało sens”.

Julien Fauvel, wiceprezes

Wybór rozwiązań multimediów od coraz większej liczby partnerów

Znajduj rozwiązania multimediów od partnerów w portalu Azure Marketplace, aby skrócić czas wprowadzenia produktów na rynek

Telurio AIM
Imagine Communications

Powiązane architektury rozwiązań

Multimédia digital de vídeo a pedidoUma solução básica de vídeo a pedido que oferece a capacidade de transmitir em fluxo conteúdo de vídeo gravado, como filmes, excertos de notícias, segmentos desportivos, vídeos de formação e tutoriais de suporte ao cliente em qualquer dispositivo, aplicação móvel ou browser de computador de ponto final compatível com vídeo. Os ficheiros de vídeo são carregados no Armazenamento de Blobs do Azure, codificados num formato padrão de velocidade de transmissão múltipla e, em seguida, distribuídos através dos principais protocolos adaptivos de transmissão em fluxo de taxa de bits (HLS, MPEG-DASH, Smooth) para o cliente Leitor de Multimédia do Azure.TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-Protocol Dynamic Packaging/Multi-DRMAzure Encoder(Standard orPremium)Azure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppCloud DRMLicense/KeyDelivery ServerAzure CDNMezzanineVideo Files

Wideo na żądanie — multimedia cyfrowe

Podstawowe rozwiązanie obsługujące wideo na żądanie oferuje możliwość przesyłania strumieniowego nagranej zawartości wideo, takiej jak filmy, klipy z wiadomościami, informacje sportowe, szkoleniowe filmy wideo i samouczki pomocy technicznej klientów, do dowolnego punktu końcowego z funkcją obsługi wideo: urządzenia, aplikacji mobilnej lub przeglądarki na komputerze. Pliki wideo są przekazywane do usługi Azure Blob Storage, kodowane do standardowego formatu z różnymi szybkościami transmisji bitów, a następnie rozpowszechniane za pośrednictwem wszystkich głównych adaptacyjnych protokołów przesyłania strumieniowego z różnymi szybkościami transmisji bitów (HLS, MPEG-DASH, Smooth) do klienta rozwiązania Azure Media Player.

Dowiedz się więcej
Live-streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences and sporting events online. Through this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video on demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Transmisja strumieniowa na żywo — multimedia cyfrowe

Rozwiązanie do obsługi transmisji strumieniowej na żywo, które umożliwia przechwytywanie zawartości wideo w czasie rzeczywistym i emitowanie jej do klientów na przykład podczas transmisji strumieniowej rozmów kwalifikacyjnych, konferencji lub imprez sportowych dostępnych w trybie online. W przypadku tego rozwiązania wideo jest przechwytywane przy użyciu kamery i wysyłane do wejściowego punktu końcowego kanału. Kanał odbiera strumień wejściowy na żywo i udostępnia go do przesyłania strumieniowego za pośrednictwem punktu końcowego przesyłania strumieniowego do przeglądarki sieci Web lub aplikacji mobilnej. Kanał oferuje również punkt końcowy monitorowania podglądu, dzięki któremu można wyświetlać podgląd i weryfikować strumień przed dalszym przetwarzaniem i dostarczaniem. W kanale można również nagrywać i przechowywać pozyskaną zawartość do późniejszego przesyłania strumieniowego (wideo na żądanie).

Dowiedz się więcej
Pesquisa de palavras-chave/voz para texto/multimédia digital OCRUma solução de voz para texto que lhe permite identificar voz em ficheiros de vídeo estático para que possa geri-lo como conteúdo padrão, como permitir que os funcionários pesquisem palavras ou frases faladas em vídeos de formação e assim permitindo que naveguem rapidamente para um momento específico no vídeo. Esta solução permite-lhe carregar vídeos estáticos para um site do Azure. O Azure Media Indexer utiliza a API de Voz para indexar a voz falada nos vídeos e armazená-la no SQL Azure. Pode procurar por palavras ou frases utilizando as Aplicações Web do Azure e obter uma lista de resultados. Selecionar um resultado permite-lhe ver no vídeo onde é mencionada a palavra ou frase.TTML, WebVTTKeywordsAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMWeb AppsAzure CDNSourceA/V FilesAzure MediaIndexer/OCR Media ProcessorAzure SearchAzure Media PlayerAzure Encoder(Standard orPremium)

Wyszukiwanie słów kluczowych/zamiana mowy na tekst/optyczne rozpoznawanie znaków — multimedia cyfrowe

Rozwiązanie przekształcające mowę na tekst pozwala na identyfikowanie mowy w statycznych plikach wideo, dzięki czemu można nią zarządzać jak zawartością standardową, na przykład umożliwiając pracownikom wyszukiwanie w szkoleniowych filmach wideo wypowiadanych słów i fraz, a następnie szybkie przechodzenie do odpowiedniego miejsca w filmie wideo. Dzięki temu rozwiązaniu można przekazywać statyczne filmy wideo do witryny sieci Web platformy Azure. Usługa Azure Media Indexer używa interfejsu API mowy do indeksowania mowy w filmach wideo i przechowywania ich w usługach SQL Azure. Możesz wyszukiwać wyrazy i frazy za pomocą usługi Azure Web Apps oraz pobrać listę wyników. Wybranie wyniku pozwala sprawdzić, w którym miejscu filmu użyto danego wyrazu lub danej frazy.

Dowiedz się więcej

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Znajdź partnera

Nasi partnerzy podejmą współpracę z Tobą w zakresie rozwiązania Media cyfrowe.

Powiązane rozwiązania