Pomiń nawigację

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie

Chroń swoje dane i aplikacje bez względu na to, gdzie się znajdują, aby uniknąć kosztownych przerw w pracy firmy lub spełnić wymagania dotyczące zgodności. Bezpiecznie rozszerz swoje lokalne rozwiązania magazynu kopii zapasowych i archiwizowania danych o chmurę. Pozwoli to obniżyć koszty i złożoność, zachowując jednocześnie wydajność i skalowalność.

Stackify

"Using Azure is cheaper than our previous backup solution—one quarter the cost. The savings increase with every gigabyte of data we add."

Chris Palmer, architekt rozwiązań, PCL Construction

Zwiększ pojemność, zredukuj koszty

Dotrzymaj kroku rosnącej w geometrycznym tempie ilości danych w Twojej firmie, jednocześnie obniżając koszty związane z wdrażaniem i zarządzaniem. Za pomocą taniego, ekstremalnie skalowalnego i warstwowego rozwiązania magazynu kopii zapasowych w chmurze możliwe będzie zmniejszenie ryzyka związanego z prognozowaniem, a obciążenia związane z nakładami inwestycyjnymi zostaną przeniesione do modelu w chmurze, za który płatność ma miejsce zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Pantaenius
"Our IT staff no longer has to handle tapes daily, coordinate with the external storage company, and pay for tape equipment maintenance, all of which equates to a savings of €30,000 to €40,000 [US$33,000 to US$45,000] annually."

Daniel Platz, kierownik działu IT

Twórz skalowalne rozwiązania magazynu kopii zapasowych dzięki platformie Azure.
Uprość archiwizowanie danych dzięki platformie Azure.

Bezproblemowo twórz kopie zapasowe i archiwizuj dane

Zwiększ produktywność swojej organizacji, spędzając mniej czasu nad zarządzaniem lokalną infrastrukturą i oprogramowaniem magazynu kopii zapasowych oraz nad obsługą takiej infrastruktury i oprogramowania. Proces tworzenia kopii zapasowych i archiwizowania danych można uprościć, korzystając z rozwiązań typu kopia zapasowa jako usługa i magazyn hybrydowy, za pomocą których można w łatwy sposób przywracać dane i aplikacje z chmury.

Vigilent IT
"We don’t have to worry about managing space on expensive purpose-built backup storage systems. We have no tape costs, management costs, nothing. Backup is dramatically cheaper with Azure."

Sean DeLessio, główny inżynier

Miej pewność, że Twoje cele dotyczące zgodności będą spełnione

Wykorzystaj zalety zasad zaprojektowanych w celu spełnienia biznesowych lub prawnych wymagań dotyczących zgodności. Skorzystaj z najbardziej rozbudowanego portfolio dotyczącego zgodności dostępnego na rynku, uzyskaj czas przechowywania danych swoich kopii zapasowych dłuższy niż 99 lat oraz wybierz dowolny region świadczenia usługi Azure na świecie jako lokalizację Twoich kopii zapasowych i archiwów.

MassMutual Financial Group
"Microsoft Azure is the best option we have seen in the market, which attains a perfect balance between high performance and cost-effectiveness for us, helping us meet the regulatory compliancy law in an extremely short period of time. What they offer is not just a product, but a one-stop solution that gave us peace of mind."

Daryl Cheng, starszy wiceprezes

Spełnij wymagania dotyczące zgodności dzięki magazynowi hybrydowemu platformy Azure.
Zapewnij bliskość zdalnego magazynu kopii zapasowych.

Zapewnij płynne działanie biur zdalnych i oddziałów

Przenieś swój magazyn kopii zapasowych do chmury, aby ograniczyć koszty związane z infrastrukturą dotyczące biur zdalnych i oddziałów. Zastąp kosztowne sieci intranet tanim dostępem do Internetu i archiwizuj dane w preferowanym przez Ciebie regionie centrum danych platformy Azure obejmujących cały świat, dzięki czemu Twoje dane będą znajdowały się najbliżej Twojego oddziału. To rozwiązanie zapewnia zabezpieczenie klasy korporacyjnej dla danych przesyłanych i przechowywanych.

PCL Construction
"As a construction company, keeping our jobsites running and field staff productive is job one. If there’s a disaster, we can use Data Protection Manager and Azure to recover quickly."

Chris Palmer, architekt rozwiązań

Szybkie rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowych i archiwizowania w organizacji

Powiązane architektury rozwiązań

Back up on-premises applications and data to cloudBack up data and applications from an on-premises system to Azure using Azure Backup or a partner solution. An Internet connection to Azure is used to connect to Azure Backup or Azure Blob storage. Azure Backup Server can write backups directly to Azure Backup. Alternatively, a partner solution such as Commvault Simpana or Veeam Availability Suite, hosted on-premises, can write backups to Blob storage directly or via a cloud endpoint such as Veeam Cloud Connect.on-premisesOption 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appson-premisesVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Backup ServerVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Storage(blob)Azure BackupCommvault SimpanaApp/Item level restoreInternetVCC for EnterpriseorApp/Item level restoreInternet

Tworzenie kopii zapasowych lokalnych aplikacji i danych w chmurze

Wykonuj kopie zapasowe danych i aplikacji z systemu lokalnego do platformy Azure za pomocą usługi Azure Backup lub rozwiązania partnerskiego. Połączenie internetowe z platformą Azure służy do nawiązania połączeń z usługą Azure Backup lub Azure Blob Storage. Usługa Azure Backup Server ma możliwość zapisywania kopii zapasowych bezpośrednio w usłudze Azure Backup. Jest też możliwość użycia hostowanego lokalnie rozwiązania partnerskiego, takiego jak oprogramowanie Commvault Simpana lub pakiet Veeam Availability Suite, który może zapisywać kopie zapasowe bezpośrednio w usłudze Blob Storage lub za pośrednictwem punktu końcowego w chmurze, takiego jak usługa Veeam Cloud Connect.

Dowiedz się więcej

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Powiązane rozwiązania