Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie

Chroń swoje dane i aplikacje bez względu na to, gdzie się znajdują, aby uniknąć kosztownych przerw w pracy firmy lub spełnić wymagania dotyczące zgodności. Bezpiecznie rozszerz swoje lokalne rozwiązania magazynu kopii zapasowych i archiwizowania danych o chmurę. Pozwoli to obniżyć koszty i złożoność, zachowując jednocześnie wydajność i skalowalność.

  • SAAB
  • PCL Construction
  • Kardem
  • Vigilent IT
  • MassMutual Financial Group
Stackify

"Using Azure is cheaper than our previous backup solution—one quarter the cost. The savings increase with every gigabyte of data we add."

Chris Palmer, architekt rozwiązań, PCL Construction

Zwiększ pojemność, zredukuj koszty

Dotrzymaj kroku rosnącej w geometrycznym tempie ilości danych w Twojej firmie, jednocześnie obniżając koszty związane z wdrażaniem i zarządzaniem. Za pomocą taniego, ekstremalnie skalowalnego i warstwowego rozwiązania magazynu kopii zapasowych w chmurze możliwe będzie zmniejszenie ryzyka związanego z prognozowaniem, a obciążenia związane z nakładami inwestycyjnymi zostaną przeniesione do modelu w chmurze, za który płatność ma miejsce zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Pantaenius
"Our IT staff no longer has to handle tapes daily, coordinate with the external storage company, and pay for tape equipment maintenance, all of which equates to a savings of €30,000 to €40,000 [US$33,000 to US$45,000] annually."

Daniel Platz, kierownik działu IT

Twórz skalowalne rozwiązania magazynu kopii zapasowych dzięki platformie Azure.
Uprość archiwizowanie danych dzięki platformie Azure.

Bezproblemowo twórz kopie zapasowe i archiwizuj dane

Zwiększ produktywność swojej organizacji, spędzając mniej czasu nad zarządzaniem lokalną infrastrukturą i oprogramowaniem magazynu kopii zapasowych oraz nad obsługą takiej infrastruktury i oprogramowania. Proces tworzenia kopii zapasowych i archiwizowania danych można uprościć, korzystając z rozwiązań typu kopia zapasowa jako usługa i magazyn hybrydowy, za pomocą których można w łatwy sposób przywracać dane i aplikacje z chmury.

Vigilent IT
"We don't have to worry about managing space on expensive purpose-built backup storage systems. We have no tape costs, management costs, nothing. Backup is dramatically cheaper with Azure."

Sean DeLessio, główny inżynier

Miej pewność, że Twoje cele dotyczące zgodności będą spełnione

Wykorzystaj zalety zasad zaprojektowanych w celu spełnienia biznesowych lub prawnych wymagań dotyczących zgodności. Skorzystaj z najbardziej rozbudowanego portfolio dotyczącego zgodności dostępnego na rynku, uzyskaj czas przechowywania danych swoich kopii zapasowych dłuższy niż 99 lat oraz wybierz dowolny region świadczenia usługi Azure na świecie jako lokalizację Twoich kopii zapasowych i archiwów.

MassMutual Financial Group
"Microsoft Azure is the best option we have seen in the market, which attains a perfect balance between high performance and cost-effectiveness for us, helping us meet the regulatory compliancy law in an extremely short period of time. What they offer is not just a product, but a one-stop solution that gave us peace of mind."

Daryl Cheng, starszy wiceprezes

Spełnij wymagania dotyczące zgodności dzięki magazynowi hybrydowemu platformy Azure.
Zapewnij bliskość zdalnego magazynu kopii zapasowych.

Zapewnij płynne działanie biur zdalnych i oddziałów

Przenieś swój magazyn kopii zapasowych do chmury, aby ograniczyć koszty związane z infrastrukturą dotyczące biur zdalnych i oddziałów. Zastąp kosztowne sieci intranet tanim dostępem do Internetu i archiwizuj dane w preferowanym przez Ciebie regionie centrum danych platformy Azure obejmujących cały świat, dzięki czemu Twoje dane będą znajdowały się najbliżej Twojego oddziału. To rozwiązanie zapewnia zabezpieczenie klasy korporacyjnej dla danych przesyłanych i przechowywanych.

PCL Construction
"As a construction company, keeping our jobsites running and field staff productive is job one. If there's a disaster, we can use Data Protection Manager and Azure to recover quickly."

Chris Palmer, architekt rozwiązań

Szybkie rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowych i archiwizowania w organizacji

Powiązane architektury rozwiązań

Lokale Anwendungen und Daten in der Cloud sichernSichern Sie Daten und Anwendungen von einem lokalen System in Azure mithilfe von Azure Backup oder einer Partnerlösung. Über das Internet wird eine Verbindung mit Azure Backup oder Azure Blob Storage hergestellt. Azure Backup Server kann Backups direkt in Azure Backup schreiben. Stattdessen kann aber auch eine Partnerlösung wie Commvault Simpana oder Veeam Availability Suite, die lokal gehostet wird, Backups direkt in Blob Storage oder über einen Cloudendpunkt wie Veeam Cloud Connect schreiben.

Wykonuj kopie zapasowe danych i aplikacji z systemu lokalnego do platformy Azure za pomocą usługi Azure Backup lub rozwiązania partnerskiego. Połączenie internetowe z platformą Azure służy do nawiązania połączeń z usługą Azure Backup lub Azure Blob Storage. Usługa Azure Backup Server ma możliwość zapisywania kopii zapasowych bezpośrednio w usłudze Azure Backup. Jest też możliwość użycia hostowanego lokalnie rozwiązania partnerskiego, takiego jak oprogramowanie Commvault Simpana lub pakiet Veeam Availability Suite, który może zapisywać kopie zapasowe bezpośrednio w usłudze Blob Storage lub za pośrednictwem punktu końcowego w chmurze, takiego jak usługa Veeam Cloud Connect.

Dowiedz się więcej
Cloudanwendungen und Daten in der Cloud sichernDaten und Anwendungen, die in Azure ausgeführt werden, mit Azure Backup oder einer Partnerlösung an einem anderen Azure-Standort sichern

Wykonywanie kopii zapasowych danych i aplikacji działających na platformie Azure w innej lokalizacji platformy Azure za pomocą usługi Azure Backup lub rozwiązania partnerskiego.

Dowiedz się więcej
Lokale Daten in der Cloud archivierenArchivieren Ihrer lokalen Daten in Azure Blob Storage

Archiwizowanie danych lokalnych w usłudze Azure Blob Storage.

Dowiedz się więcej

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności

Powiązane rozwiązania

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.