Pomiń nawigację

Szybkość pracy deweloperów

Wspieraj innowacje i wydajność biznesową, zwiększając możliwości zespołów deweloperów.

Wyprzedź konkurencję. Zwiększ innowacyjność.

Opracowywanie oprogramowania jest podstawą działania organizacji. Zwiększanie szybkości pracy deweloperów ma kluczowe znaczenie dla poprawiania wydajności biznesowej. Polega ono na tworzeniu odpowiedniego środowiska i usuwaniu przeszkód, aby umożliwić deweloperom opracowywanie innowacji.

Rozwijanie działalności przez zwiększanie możliwości zespołów deweloperów

Produktywne tworzenie

Upewnij się, że deweloperzy mają odpowiednie narzędzia i umiejętności do wykonywania swoich zadań.

Globalna i bezpieczna współpraca

Utwórz środowisko, w którym deweloperzy mogą bezpiecznie współpracować i współtworzyć oprogramowanie.

Skalowanie innowacji

Wspieraj spełnianie zmieniających się potrzeb firmy — w tym otwieranie się na nowe obszary geograficzne i reagowanie na nagłe wzrosty popytu wśród klientów.

Organizacje z szybkością pracy deweloperów w najwyższym kwartylu osiągają następujące wyniki:1

Od 4 do 5 razy

szybszy wzrost przychodu

O 55%

więcej innowacji

1McKinsey & Company: Poprawianie wyników biznesowych dzięki szybkości pracy deweloperów, 2020 i McKinsey: Ankieta dotycząca szybkości pracy deweloperów, wywiad z ekspertem

Krótki test szybkości pracy deweloperów

Odpowiedz na pięć prostych pytań, aby krótko ocenić szybkość pracy deweloperów w organizacji i uzyskać podstawowe rekomendacje dotyczące jej zwiększenia.

Jaki jest poziom wdrożenia chmury publicznej w Twojej organizacji?
Jaki jest poziom wdrożenia w Twojej organizacji narzędzi programistycznych, w tym narzędzi do planowania, opracowywania, dostarczania, obsługi działania, współpracy i komunikacji?
Jaki jest poziom wdrożenia w Twojej organizacji narzędzi programistycznych, w tym narzędzi do planowania, opracowywania, dostarczania, obsługi działania, współpracy i komunikacji?
Jakie są możliwości Twojej organizacji w zakresie umożliwiania zespołom, niezależnie od ich umiejętności kodowania, tworzenia aplikacji biznesowych za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu?
Jakie są możliwości Twojej organizacji w zakresie umożliwiania zespołom, niezależnie od ich umiejętności kodowania, tworzenia aplikacji biznesowych za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu?
Jakie są możliwości Twojej organizacji w zakresie umożliwiania zespołom, niezależnie od ich umiejętności kodowania, tworzenia aplikacji biznesowych za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu?
Jakie są możliwości Twojej organizacji w zakresie umożliwiania zespołom, niezależnie od ich umiejętności kodowania, tworzenia aplikacji biznesowych za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu?
Jak oceniasz poziom praktyk dotyczących współtworzenia oprogramowania open source?
Jak oceniasz poziom praktyk dotyczących współtworzenia oprogramowania open source?
Jak oceniasz poziom praktyk dotyczących współtworzenia oprogramowania open source?
Jak oceniasz poziom praktyk dotyczących współtworzenia oprogramowania open source?
Jak oceniasz poziom praktyk dotyczących współtworzenia oprogramowania open source?
Jak oceniasz poziom praktyk dotyczących współtworzenia oprogramowania open source?
Jak oceniasz poziom praktyk dotyczących współtworzenia oprogramowania open source?
Jak oceniasz poziom praktyk dotyczących współtworzenia oprogramowania open source?
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>
W jakim stopniu zgadzasz lub nie zgadzasz się z następującym stwierdzeniem dotyczącym kultury organizacji?<br /><i>W zespole i całej organizacji mamy wysoki poziom zaufania, inkluzywności i bezpieczeństwa psychologicznego umożliwiający otwarte dyskutowanie na temat niepowodzeń w celu dzielenia się wnioskami.</i>

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Bardzo wysoka

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Wysoka

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Wysoka

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Średnia

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Wysoka

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Średnia

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Średnia

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Wysoka

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Średnia

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Średnia

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Średnia

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Wysoka

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Średnia

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Średnia

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Średnia

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Średnia

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Polecane elementy

Stan krótkiego testu szybkości pracy deweloperów: Bardzo niska

Rozważ zainwestowanie w następujące obszary:

Wdrożenie chmury publicznej: Firmy w górnym kwartylu z zakresu wdrożenia chmury publicznej mają wyniki szybkości pracy deweloperów o 32% wyższe niż firmy z dolnego kwartylu. Dla porównania częściowe przejście daje znacznie mniejsze korzyści: firmy w trzecim kwartylu osiągają tylko o 2% wyższe wyniki szybkości pracy deweloperów niż firmy, które dokonały wdrożenia w najniższym stopniu.

Open source/inner source: W przypadku organizacji, które już mają wysoki wynik szybkości pracy deweloperów, istotnym akceleratorem jest wdrożenie oprogramowania open source. Dane pokazują, że wdrożenie oprogramowania open source w firmach znajdujących się w górnym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów ma trzy razy większy wpływ na innowacje niż w przypadku firm z innych kwartyli.

Narzędzia programistyczne: Najważniejszym stymulatorem wydajności biznesowej są najlepsze w swojej klasie narzędzia dla deweloperów. Organizacje dysponujące solidnymi narzędziami są o 65% bardziej innowacyjne, a wskaźniki zadowolenia i utrzymania ich deweloperów są o 47% wyższe niż organizacji znajdujących się w najniższym kwartylu w zakresie szybkości pracy deweloperów.

Narzędzia wymagające pisania tylko niewielkich ilości kodu lub niewymagające pisania kodu: Obecnie użytkownicy biznesowi spoza działów IT tworzą aplikacje za pomocą narzędzi wymagających pisania tylko niewielkich ilości kodu i niewymagających pisania kodu. Firmy dające swoim zespołom (niezależnie od ich umiejętności kodowania) możliwość korzystania z tych technologii osiągają o 33% lepsze wyniki w zakresie innowacji niż firmy z dolnego kwartylu szybkości pracy deweloperów.

Kultura organizacji: Organizacje, które umożliwiają zespołom programistycznym eksperymentowanie, ponoszenie porażek i uczenie się w bezpiecznym środowisku, mają lepsze wyniki.

Aby uzyskać bardziej obszerny przegląd i zalecenia, przeprowadź pełną ocenę szybkości pracy deweloperów.

Te informacje są oparte na raporcie firmy McKinsey & Company Szybkość pracy deweloperów: Jak doskonałość oprogramowania napędza wydajność biznesową. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej.

Oceń szybkość pracy deweloperów, a następnie ją popraw

Korzystając z kompleksowej oceny, ustal, gdzie plasuje się Twoja organizacja na skali dojrzałości szybkości pracy deweloperów, i sprawdź, jak szybkość w Twojej organizacji wypada w porównaniu do szybkości w podobnych organizacjach. Następnie uzyskaj wskazówki umożliwiające podjęcie odpowiednich działań, aby zapewnić swojej organizacji lepsze wyniki biznesowe.

Uzyskaj narzędzia umożliwiające zwiększenie szybkości pracy deweloperów

Upewnij się, że zespoły deweloperów dysponują kompleksową platformą i zestawem narzędzi dla deweloperów, których potrzebują do produktywnego tworzenia, globalnej i bezpiecznej współpracy oraz skalowania innowacji.

Azure

Wiodąca platforma deweloperska1

Obniżaj koszty, zwiększaj skalę i twórz rozbudowane środowiska klienta, korzystając z usług zarządzanych utworzonych dla deweloperów.

GitHub

65 mln deweloperów

Bezpiecznie dostarczaj oprogramowanie szybciej dzięki narzędziom i praktykom używanym przez największą społeczność deweloperów.

Visual Studio

Narzędzie numer jeden dla deweloperów2

Zwiększ produktywność, umożliwiając deweloperom tworzenie kodu w dowolnym języku, debugowanie i edycję w dowolnym systemie operacyjnym oraz wdrażanie na dowolnej platformie.

Power Apps

Wiodąca platforma aplikacji wymagających tylko niewielkiej ilości kodu dla przedsiębiorstw3

Przyspiesz dostarczanie aplikacji przy użyciu narzędzi wymagających tylko niewielkiej ilości kodu, dzięki którym wszyscy użytkownicy w Twojej organizacji mogą być deweloperami.

1Forrester: Forrester Wave™: Platformy infrastruktury i tworzenia w chmurze publicznej, Ameryka Północna, 1 kwartał 2020 r.

2Wyniki ankiety dla deweloperów witryny Stack Overflow, 2019 r.

3Raport Magic Quadrant firmy Gartner z 2020 r. dotyczący platform korporacyjnych do tworzenia aplikacji z użyciem małej ilości kodu

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

Zobacz, jak klienci zapewniają deweloperom większe możliwości, aby mogli osiągnąć więcej

"With a rich toolset, maintaining the company's web presence will be much easier moving forward. Visual Studio Code provides great productivity—it loads quickly, runs smoothly on Windows computers and Macs, and lets us use the same IDE across different platforms. The Visual Studio Code community has also proven its worth, providing access to number of extensions that make coding even easier."

Mike Smith, główny deweloper oprogramowania
Chipotle

"GitHub has allowed us to build out our services at speed and in a methodical way, on a platform which 99 percent of our developers are familiar with from either personal development projects or previous roles. One of the drivers of GitHub is developer familiarity. You know that anyone you hire will know GitHub."

Matthew Seaborn, dyrektor ds. architektury
Funkcja DAZN

"Scalability is one of the big benefits we get from Azure. In the past, it might have taken us months to procure and configure servers and get them into production. Now, we can scale up on demand in Azure in a matter of minutes."

Musaddique Alatoor, dyrektor ds. innowacji sprzętowych
Maersk

"What we are doing in partnership with Microsoft is completely unique in our industry. We've made a significant step forward in the fintech innovation space and our team is energized and inspired to discover what's next."

Félix Grévy, globalny dyrektor ds. zarządzania produktem
Finastra

"Power Apps gives us new capabilities and ways to adapt quickly and efficiently. The apps are easy to create, easy to deploy, and they give us an incredibly fast way to innovate. There are creative people in all of our business units, and there was pent-up demand for something that allows them to create the way Power Apps does. They're not just creating applications, they're really solving the little problems that, added together, are a big problem to solve."

Chris Ingalls, architekt rozwiązań i operacji biznesowych
Toyota

Wykorzystaj szybkość pracy deweloperów w swojej organizacji

Pobierz raport